Вища Освіта в Україні Презентація

Вища Освіта в Україні Презентація.rar
Закачек 3213
Средняя скорость 8764 Kb/s

Вища Освіта в Україні Презентація

Презентация была опубликована 2 года назад пользователемИрина Войнилович

Похожие презентации

Презентация на тему: » Презентація на тему: Освіта в Україні у XVIII ст..» — Транскрипт:

1 Презентація на тему: Освіта в Україні у XVIII ст.

2 У XVIII ст. культурний процес і культурний розвиток українського народу значно активізувалися, власне XVIII ст. стало періодом великого культурного піднесення, у суспільстві відбулося соціальне розмежування і почався природний процес формування культурних блоків – феодального класу і народних мас.

3 Розвиток освіти в України був неоднаковим в: Правобережній Україні Буковині, Закарпатті Центральній Україні

4 В Україні спостерігався відносно високий порівняно з Росією рівень письменності. У багатьох селах функціонували школи, де навчалися діти старшини, козаків і селян. Так, на Слобожанщині була 131 трирічна церковнопарафіяльна школа. Церковнопарафіяльна школа на Слобожанщині

5 Наука і освіта вищого рівня зосередились у Києво- Могилянській академії, яка була першим і найкращим за значенням вищим навчальним закладом України. Києво-Могилянська академія

6 З неї вийшло чимало талановитих і обдарованих державних діячів, науковців, письменників: Ф. ПрокоповичГ. СковородаМ. Березовський

7 Академія мала велику бібліотеку, яка наприкінці XVIII ст. налічувала близько 10 тисяч томів з різних галузей знань на всіх європейських мовах, якими вільно володіли студенти. Соціальний стан студентів був досить різний – від дітей заможних родин до дітей міщан. В Академії крім наукових студій розвивалися мистецтва. Одними з найпопулярніших стали театральні вистави; авторами пєс, режисерами й акторами були викладачі та студенти Академії.

8 На Правобережній Україні та в західнословянських землях розвитку освіти і науки заважали польські поміщики. Польські реакційні кола всіляко перешкоджали українському спрямуванню Львівського університету, єдиного вищого навчального закладу в Галичині. Львівський університет

9 На Буковині стан освіти був ще гірший. За турецького панування тут не було майже жодної школи, а з приходом австрійців відкрито лише кілька, але викладання велося переважно румунською та німецькою мовами. У Закарпатті при активній політиці мадяризації працювала невелика кількість церковно-уніатських шкіл, де викладання велося мовою руською. І тільки наприкінці XVIII ст. У Мукачевому було відкрито семінарію.

10 У районах центральної України науковими осередками стали: Незважаючи на 30-річні репресії після мазепинського виступу, Академія продовжувала свої наукові традиції. Загалом за 150 років існування Академії в ній навчалося близько 25 тисяч українців, з її стін вийшла більша частина свідомої української інтелігенції, яка у XVIII ст. Займала всі урядові місця. І. С. Мазепа Київ Харків пізніше Одеса

11 Наукова думка України активізувалася завдяки діяльності відомого філософа і просвітника Ф. Прокоповича. Він одним із перших приніс в українську наукову школу кращі набутки наукової системи Європи. Він уводить у науковий і навчальний обіг Академії новітні астрономічні дослідження, зокрема Г. Галілея. Г. Галілей

12 Великий внесок у літературу зробив Г. Сковорода. Він набисав багато пісень, які широко розійшлися в народі, байок, де висміював гонитву дворян за титулами та інші людські пороки. Та одна з найбільших заслуг митця полягає в тому, що він перший у літературному процесі почав користуватися живою українською мовою. Художня проза Сковороди — збірник «Байки харківські»

13 Історичні твори, які виходять у першій половині XVIII ст., генетично повязують період Гетьманщини з княжою добою, щоправда тут більше романтичних домислів і міфології. Найвизначнішими з них є твори П. Симоновського Краткое описание о козацком малороссийском народе та С. Лукомського Собрание историческое Найбільша цінність усіх цих творів у тому, що їхні автори доводять: український народ – це єдина спільність, яка має глибокі історичні корені.

14 Відсутність воєнних конфліктів високий соціальний статус дали можливість українській старшині, а особливо її дітям, уже у XVIII ст. здобути високу і блискучу освіту в: українських російських європейських навчальних закладах.

15 Отже, у XVIII ст. освіта і наука в Україні були на досить високому рівні. Про це свідчить висока освіченість українського народу. Студентами навчальних закладів могли були не лише заможні верстви населення, але й діти міщан. Початкова освіта була доступною для всіх. Осередком освіти у XVIII ст. стала Києво-Могилянська академія.

Система освіти України

Презентація по слайдам:

Система освіти в Україні

Фактори, що впливають на побудову системи освіти Соціально — політичний Економічний Культурний

Система освіти (гр. systema — утворення) – сукупність навчально – виховних закладів, які систематично і послідовно виховують, навчають і готують до життя підростаючого покоління відповідно до завдань суспільства.

Дошкільна освіта Структура освіти в України Загальна середня освіта Позашкільна освіта Професійно – технічна освіта Вища освіта Післядипломна освіта Аспірантура Докторантура Самоосвіта

Освітні рівні : початкова загальна освіта; — базова загальна середня освіта; повна загальна середня освіта; професійно – технічна освіта; базова вища освіта; повна вища освіта;

Освітньо – кваліфікаційні рівні: — кваліфікований робітник; молодший спеціаліст; бакалавр; — спеціаліст, магістр.

Принципи освіти(від гр. principium — начало, основа) – це вихідні положення, на яких ґрунтується діяльність усієї системи освіти в України та її підрозділів зокрема.

Доступність усіх форм освіти Рівність умов кожної людини для освіти Гуманізм, демократизм, пріоритетність духовних цінностей Єдність і наступність системи освіти Незалежність від політичних партій, громадських і релігійних організацій Науковий, світський характер освіти Головні принципи освіти України Органічний зв’язок зі світовою та національною історією культурою, традиціями Гнучкість і прогностичність системи освіти Відповідність світовому рівневі Безперервність і різноманітність освіти Поєднання державного управління і громадського самоврядування в освіті Інтеграція з наукою і виробництвом, взаємозв’язку з освітою інших країн

Дошкільні заклади у тісній взаємодії із сім’єю забезпечують фізичне та психічне здоров’я дітей, їх повноцінний розвиток, готовність до школи, набуття життєвого досвіду.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ НА ТЕМУ:
“ОСВІТА В УКРАЇНІ”
Підготувала:
учениця 9 класу
Павленко Марина

Один з обов’язків громадян України, який є водночас дуже важливим правом, — це право на освіту. Право на освіту належить до культурних прав. Відповідно до Конституції України, кожна людина має право на освіту. Повна загальна середня освіта в Україні є обов’язковою. Громадяни України мають право на безкоштовну освіту в усіх державних навчальних закладах незалежно від статі, раси, національності, соціального та майнового стану, роду та характеру занять, належності до партій тощо.

Із Закону України “Про загальну середню освіту”
Стаття 3
1.… Це право забезпечується:
розгалуженою мережею навчальних закладів, заснованих на державній та інших формах власності, наукових установ, закладами післядипломної освіти;
….
різними формами навчання – очною, вечірньою, заочною, екстернатом…

Система освіти України складається із: закладів освіти, наукових, науково-методичних і методичних установ, державних і місцевих органів управління освітою та самоврядування в галузі освіти.
В Україні встановлені такі освітні рівні:
початкова загальна освіта;
базова загальна середня освіта;
професійно-технічна освіта;
неповна вища освіта;
базова вища освіта;
повна вища освіта.

Навчальні заклади, в яких можна здобути середню освіту
середня загальноосвітня
школа
гімназія
спеціалізована
школа
ліцей
колегіум
вечірня
школа

Вінницький медичний інститут імені М.Пирогова
Ліцей у місті Хмільник


Статьи по теме