Укр Мова 7 Клас Пентилюк книга

Укр Мова 7 Клас Пентилюк книга.rar
Закачек 836
Средняя скорость 2583 Kb/s

Укр Мова 7 Клас Пентилюк книга

Мова навчання: Українська

Автор підручника: М.І. Пентилюк, І.В. Гайдаєнко, А.І. Ляшкевич, С.А. Омельчук

Видавництво підручника: Київ, Видавничий дiм «Освiта»

Рік видавництва: 2007

Кількість сторінок: 292

Дивитись та читати онлайн безкоштовно шкільний підручник Рідна мова 7 клас М.І. Пентилюк, І.В. Гайдаєнко, А.І. Ляшкевич, С.А. Омельчук в електронному вигляді (формат pdf). Читати підручник онлайн:

§1. Мова — скарбниця духовності народу
Зв’язне мовлення. Публіцистичний стиль. Переказ тексту публіцистичного стилю (усно)
Повторення, узагальнення й поглиблення вивченого в попередніх класах
§2. Розділові знаки в реченні
§3. Частини мови. Вивчені групи орфограм
Зв’язне мовлення. Докладний переказ розповідного тексту художнього стилю з елементами опису зовнішності (усно)
Морфологія. Орфографія

§4. Дієслово як частина мови. Форми дієслова
Зв’язне мовлення. Докладний переказ художнього тексту з описом зовнішності людини (письмово)
§5. Неозначена форма та особові форми дієслова
Зв’язне мовлення. Аудіювання художнього тексту
§6. Види дієслова
§7. Часи дієслова
§8. Дієвідмінювання дієслів. Дієслова І та II дієвідмін
Зв’язне мовлення. Твір-опис зовнішності людини в художньому стилі (усно)
§9. Способи дієслів. Загальне ознайомлення
§10. Творення способових форм дієслова
Зв’язне мовлення. Твір-опис зовнішності людини за картиною в художньому стилі (письмово)
§11. Безособові дієслова
§12. Творення дієслів
§13. Написання не з дієсловами. Правопис –ться, -шся в кінці дієслів
§14. Букви е. и в особових закінченнях дієслів. Буква ь у дієсловах наказового способу
Зв’язне мовлення. Читання мовчки публіцистичного тексту про процес праці
Завдання і запитання для повторення й узагальнення

Дієприкметник

§15. Дієприкметник як особлива форма дієслова
§16. Активні та пасивні дієприкметники. Творення активних і пасивних дієприкметників теперішнього і минулого часів
§17. Дієприкметниковий зворот. Відокремлення комами дієприкметникових зворотів
Зв’язне мовлення. Стислий переказ розповідного тексту з елементами опису процесу праці
§18. Безособові дієслівні форми на -но, -то
§19. Правопис дієприкметників. Уживання н у дієприкметниках та нн у прикметниках дієприкметникового походження
§20. Не з дієприкметниками
Зв’язне мовлення. Твір-опис процесу праці за власним спостереженням (усно)і
Завдання і запитання для повторення й узагальнення

Дієприслівник

§21. Дієприслівник як особлива форма дієслова
§22. Дієприслівники доконаного та недоконаного видів, їх творения
§23. Дієприслівниковий зворот. Коми при дієприслівниковому звороті й одиничному дієприслівникові
Зв’язне мовлення. Контрольний переказ публіцистичного тексту
§24. Правопис дієприслівників. Не з дієприслівниками
Зв’язне мовлення. Робота над помилками, допущеними в переказі публіцистичного тексту
Завдання і запитання для повторення й узагальнення

§25. Прислівник як частина мови
§26. Творення прислівників. Правила наголошування прислівників
Зв’язне мовлення. Аудіювання тексту монологічного характеру публіцистичного стилю
§27. Ступені порівняння прислівників
Зв’язне мовлення. Твір-опис процесу праці за власним спостереженням у художньому стилі (письмово)
§28. Правопис прислівників
§29. Написания не і ні з прислівниками
§30. Написання прислівників через дефіс та разом. Написання прислівникових сполучень
Завдання і запитання для повторення й узагальнення

Службові частини мови

§31. Прийменник як службова частина мови
Зв’язне мовлення. Твір-роздум дискусійного характеру в публіцистичному стилі (усно)
§32. Вживання і правопис прийменників
Завдання і запитання для повторення й узагальнення

§33. Сполучник як службова частина мови. Сполучники сурядності
§34. Сполучники підрядності
Зв’язне мовлення. Замітка в газету дискусійного характеру в публіцистичному стилі
Зв’язне мовлення. Робота над помилками, допущеними в замітці
§35. Правопис сполучників
Завдання і запитання для повторення й узагальнення

§36. Частка як службова частина мови. Розряди часток за значенням
Зв’язне мовлення. Види читання. Ознайомлювальне читання
§37. Правопис часток
Зв’язне мовлення. Читання мовчки художнього тексту монологічної та діалогічної структури
§38. Не і ні з різними частинами мови
Зв’язне мовлення. Твір-оповідання за поданим сюжетом
Завдання і запитання для повторення й узагальнення

§39. Вигук як особлива частина мови
Зв’язне мовлення. Контрольний твір-роздум
Зв’язне мовлення, Робота над помилками, допущеними у творі-роздумі
§40. Правопис вигуків
Завдання і запитання для повторення й узагальнення
Узагальнення та систематизація вивченого з морфології
Додаток
Тлумачний словник
Відповіді до вправ та ігрових завдань

авторы: Пентилюк М.Ю. , Гайдаєнко І.В. , Ляшкевич А.І. , Омельчук С.А. .

ГДЗ (Відповіді) підручник Рідна мова 7 клас Пентилюк предусмотрен для подготовки к предстоящим занятиям. Он содержит правильно выполненные домашние задания, пояснения к правилам, разбор слов и сочинения на все темы учебной программы. Занимаясь с данным пособием, семиклассник успешно справится с изложением, и любым другим заданием.

Используя во время подготовки ГДЗ, школьник разберется в новых правилах, а также сможет повторить пройденный материал. С данным изданием успеваемость ученика улучшится, и он будет писать все итоговые и контрольные работы на «отлично».


Статьи по теме