Статеві Органи Людини Презентація

Статеві Органи Людини Презентація.rar
Закачек 2598
Средняя скорость 1997 Kb/s

Статеві Органи Людини Презентація

Презентация была опубликована 4 года назад пользователемAndriyKuts

Похожие презентации

Презентация на тему: » Л Е К Ц І Я д. мед. н., професора кафедри анатомії людини Хмари Тетяни Володимирівни на тему: ЗАГАЛЬНА АНАТОМІЯ ЧОЛОВІЧОЇ СТАТЕВОЇ СИСТЕМИ. ЕМБРІОГЕНЕЗ.» — Транскрипт:

1 Л Е К Ц І Я д. мед. н., професора кафедри анатомії людини Хмари Тетяни Володимирівни на тему: ЗАГАЛЬНА АНАТОМІЯ ЧОЛОВІЧОЇ СТАТЕВОЇ СИСТЕМИ. ЕМБРІОГЕНЕЗ ОРГАНІВ ЧОЛОВІЧОЇ СТАТЕВОЇ СИСТЕМИ. АНОМАЛІЇ ТА ВАРІАНТИ РОЗВИТКУ ОРГАНІВ ЧОЛОВІЧОЇ СТАТЕВОЇ СИСТЕМИ

2 Цілі лекції: 1) знати структурно-функціональну організацію внутрішніх і зовнішніх чоловічих статевих органів; 2) вивчити ембріогенез органів чоловічої статевої системи; 3) знати варіанти і аномалії розвитку органів і структур чоловічої статевої системи.

3 До внутрішніх чоловічих статевих органів (organa genitalia masculina interna) відносяться: — яєчко (testis s.orchis s. didymis); — надяєчко (epididymis); — прияєчко (paradidymis); — сімявиносна протока (ductus deferens); — сімяний пухирець або пухирчаста залоза (vesicula seminalis s. glandula seminalis); — сімяний канатик (funiculus spermaticus); — передміхурова залоза (prostata); — цибулинно-сечівникова залоза (gl. bulbourethralis). До зовнішніх чоловічих статевих органів (organa genitalia masculina externa) належать: — статевий член (penis); — калитка (scrotum); — чоловічий сечівник (urethra masculina).

12 Основними критеріями, за якими можна визначити стать передплода, є: –відмінності відмежування статевих залоз від первинних нирок у передплодів чоловічої та жіночої статі, що зумовлено початком розвитку надяєчка. –характер тяжистості в статевих залозах. У передплодів чоловічої статі тяжі чітко виражені, розташовані переважно в центральній частині залози перпендикулярно до її вертикального розміру. У передплодів жіночої статі малопомітні тяжі спостерігаються лише в каудальній частині статевої залози, а центральна частина залози представлена скупченнями епітелію, переважно кулястої форми. –переважання діаметра просвіту мезонефральної протоки Вольфа над діаметром просвіту парамезонефральної протоки Мюллера є ознакою подальшого розвитку за чоловічим типом.

19 Аномалії розвитку яєчка. Якщо закладка одного або двох яєчок не відбулася, то внаслідок цього може виникати аномалія, що має назву монорхізм (відсутність одного яєчка) або анорхізм (відсутність обох яєчок). Якщо закладка здійснилася, то на одному з етапів опускання від рівня каудального кінця первинної нирки до входу в відповідну камеру калитки яєчко може затриматися. Це називається незавершене опускання або затримка яєчка (retentio testis). Розрізняють дві основні форми затримки яєчка: черевну, при якій яєчко залишається в межах черевної порожнини (retentio testis abdominalis), і пахвинну (retentio testis inguinalis), при якій яєчко затримується в пахвинному каналі або в ділянці його поверхневого кільця. Затримку яєчка слід вважати однією з форм крипторхізму (cryptos – приховане, orchis – яєчко). Розрізняють одно- та двобічний крипторхізм.

20 Поряд із крипторхізмом зустрічається також більш рідкісна аномалія положення яєчка, повязана з відхиленням від нормального шляху опускання яєчка – неправильне положення або ектопія яєчка (ectopia testis). Розрізняють такі види ектопій: пахвинна ектопія яєчка (ectopia testis inguinalis), при якій яєчко після виходу через поверхневе пахвинне кільце, прямує доверху і розміщується на апоневрозі зовнішнього косого мяза живота поблизу від поверхневого пахвинного кільця; лобкова ектопія (ectopia pubis), при якій яєчко знаходиться під шкірою лобка; промежинна ектопія (ectopia perinealis) характеризується розміщенням яєчка під шкірою промежини; поверхнева стегнова ектопія (ectopia femoralis superficialis), при якій яєчко після виходу через поверхневе пахвинне кільце, розміщується під шкірою стегна; глибока стегнова ектопія (ectopia femoralis profunda), характеризується розташуванням яєчка у стегновому каналі.

25 Шари калитки: 1) шкіра (cutis); 2) мясиста оболонка (tunica dartos); 3) зовнішня сімяна фасція (fascia spermatica externa); 4) фасція мяза-підіймача яєчка (fascia cremasterica); 5) мяз-підіймач яєчка (m. cremaster); 6) внутрішня сімяна фасція (fascia spermatica interna); 7) піхвова оболонка яєчка (tunica vaginalis testis): — пристінкова пластинка (lamina parietalis); — нутрощева пластинка (lamina visceralis).

29 плід 320,0 мм ТКД АГЕНЕЗІЯ ЯЄЧОК ПІДКОВОПОДІБНА НИРКА

30 плід 285,0 мм ТКД АГЕНЕЗІЯ ЛІВОГО ЯЄЧКА і НАДЯЄЧКА

31 плід 280,0 мм ТКД ДИСТОПІЯ ЯЄЧОК

32 плід 190,0 мм ТКД ТАЗОВА ЕКТОПІЯ ЛІВОГО ЯЄЧКА

33 плід 260,0 мм ТКД ТАЗОВА ЕКТОПІЯ ЛІВОГО ЯЄЧКА

34 плід 135,0 мм ТКД ПРОМЕЖИННА ЕКТОПІЯ ЯЄЧОК

35 плід 135,0 мм ТКД

36 плід 180,0 мм ТКД ІЗОЛЬОВАНЕ РОЗМІЩЕННЯ НАДЯЄЧОК

37 плід 180,0 мм ТКД ІЗОЛЬОВАНЕ РОЗМІЩЕННЯ НАДЯЄЧОК

38 плід 175,0 мм ТКД КІСТА ПРАВОГО НАДЯЄЧКА

39 плід 225,0 мм ТКД КІСТА ПРАВОГО НАДЯЄЧКА

40 плід 215,0 мм ТКД ПОДВОЄННЯ ПРАВОГО НАДЯЄЧКА

41 плід 215,0 мм ТКД ПОДВОЄННЯ ПРАВОГО НАДЯЄЧКА

42 плід 230,0 мм ТКД ОДНОКАМЕРНА КАЛИТКА

43 передплід 65,0 мм ТКД ГІПОСПАДІЯ

44 плід 205,0 мм ТКД ВІДСУТНІСТЬ ЛІВОГО ПІХВОВОГО ВІДРОСТКА ОЧЕРЕВИНИ

Будова статевих органів

Презентація по слайдам:

Будова статевих органів Матеріали до уроку 9 клас

Мета уроку: прослідкувати еволюцію статевого розмноження в природі; вивчити особливості статевої системи, дослідити взаємозв’язок будови і виконуваних функцій; розвивати комунікативні якості, навички самостійної роботи, розвивати логічне мислення, уміння виділяти головне, порівнювати, аналізувати, складати схеми, конспекти; здійснити статеве та моральне виховання учнів.

Словникова робота: Онтогенез – це …. Ембріональний період – це….. Постембріональний період – це….

У індусів є оповідання про слона та чотирьох сліпих. Кожен з них бажав дізнатися, який з себе слон. Але один мацав лише хобот, другий — ногу, третій — намагався охопити величезний живіт слона, а четвертий ухопив його за хвіст. Звичайно, у кожного з них склалася своєрідна уява про вигляд слона. Той, хто тримався за хобот, порівнював тварину з канатом. Другий твердив, що слон — колона будови. Третій знайшов, що слон схожий з бочкою. Четвертий був переконаний, що слон нагадує змію.

Розвиток статевої системи людини Ембріональний Постембріональний : зовнішні та внутрішні зміни

Будова жіночої статевої системи Репродуктивними органами жінки є: молочні залози ; зовнішні й внут рішні статеві органи.

Міністерство освіти і науки України
Івано-Франківський природничо-математичний ліцей
Статеве розмноження людини
Підготувала:
ліцеїстка 32 групи
ПМЛ
Тачинська Ю.І.
Перевірила:
Іванишин В.М
м.Івано-Франківськ
2013

Зміст
Вступ
Статеве розмноження
Що відбувається при статевому розмноженні?
Роль мейозу в статевому розмноженні
Що відбувається під час статевого дозрівання?
Первинні статеві ознаки
Вторинні статеві ознаки жінок
Вторинні статеві ознаки чоловіків
Гаметогенез
Сперматогенез
Оогенез
Визначення статі
Ембріональний період
Запліднення
Дроблення і бластуляція
Гастуляція
Органогенез
Постембріональний розвиток

Розмно́ження (відтворення, репродукція) — біологічний процес, за допомогою якого утворюються нові організми, відтворення собі подібних. Розмноження — фундаментальна особливість всіх відомих життєвих форм, кожен індивідуальний організм існує в результаті розмноження.
Вступ

Статеве розмноження
Статеве розмноження є типом розмноження, при якому організми утворюють нащадків, що мають комбінацію генетичного матеріалу від більш ніж одного (зазвичай двох) різних представників виду. Кожен з двох організмів-батьків надає приблизно половину генетичної інформації нащадкові, продукуючи гаплоїдні гамети. Більшість організмів формують два різні типи гамет. У анізогамних видів гамети різні, у такому випадку розрізняють дві статі — самця (виробляє сперму або мікроспори) і самку (виробляє яйцеклітини або мегаспори). Крайній випадок ізогамії, коли гамети дуже різні, називається оогамією.

Що відбувається при статевому розмноженні?
При статевому розмноженні потомство виходить в результаті злиття генетичного матеріалу гаплоїдних ядер. Зазвичай ці ядра утримуються в спеціалізованих статевих клітинах — гаметах; при заплідненні гамети зливаються, утворюючи диплоїдні зиготу, з якої у процесі розвитку виходить зрілий організм. Гамети гаплоїдні — вони містять один набір хромосом, отриманий у результаті мейозу; вони служать сполучною ланкою між даним поколінням і наступним.

Роль мейозу в статевому розмноженні
Мейоз — важливий етап життєвих циклів, що включають статеве розмноження, так як він веде до зменшення кількості генетичного матеріалу вдвічі. Завдяки цьому в ряду поколінь, що розмножуються статевим шляхом, ця кількість залишається постійною, хоча при заплідненні кожного разу подвоюється. Під час мейозу в результаті випадкового народження хромосом та обміну генетичним матеріалом між гомологічними хромосомами.Кросинговер. В результаті кросинговеру виникають нові комбінації генів, що потрапили в одну гамету, і таке перетасовування підвищує генетичну різноманітність.

Що відбувається під час статевого дозрівання?
Процес статевого дозрівання у ссавців регулюється щитовидною залозою, зокрема, виробленим їй гормоном тироксином. Під час процесу дозрівання чоловічий організм починає виробляти сперму ( сперматогенез), в той час як жіночий організм продукує здатні до запліднення яйцеклітини, які самка може виносити в разі настання вагітності, коли ж запліднення не відбулося, яйцеклітина виходить під час наступної менструації. Перше менструальна кровотеча ( менархе) відбувається зазвичай без попередньої йому овуляції, після кількох нерегулярних ановуляторних циклів настає перша овуляція, з цього моменту жіноча особина здатна до статевого розмноження.
Крім того, в період статевого дозрівання відбувається розвиток первинних і вторинних статевих ознак у обох статей.

Первинні статеві ознаки
У жінок
У чоловіків
Яєчники
Матка
Вульва
Маткові труби
Піхва
Соромітні губи
Клітор
Сім’яники
Сім’явивідні протоки
Передміхурова залоза
Мошонка
Пеніс

Вторинні статеві ознаки жінок
-Добре розвинені груди
-Менші розміри й легші кістки
-Менший зріст
-Довгий відносно кінцівок тулуб
-Слабша — делікатніша будова скелета
-Менший череп
-Брак заросту обличчя
-Волосся й очі трохи більш пігментовані
-Більш S-подібна ключиця
-Вузькі плечі
-Дещо довші перші два ребра
-Через репродуктивні функції грудна клітка
більш бочкувата, вище розташована діафрагма
-Серце розташоване більш поперечно
-Менша гортань, печінка, нирки, серце, легені

-Грудний дихальний шлях
-Менша талія
-Коротший, ширший таз, широкі
Стегна
-Ширший і коротший сечовий міхур
-Трикутна форма волосся на лобку
-Заокруглені форми
-Жирова тканина накопичується головним
чином навколо стегон
-Шкіра тонша, блідша
-Більші можливості рухів суглобів
-Нижче розташований центр ваги тіла
-Менша сила м’язів
-Вищий кров’яний тиск
-Менші потреби в їжі
-Більший імунітет, менша хворобливість
-Аналітичний тип пам’яті
-Більша тривалість життя

Вторинні статеві ознаки чоловіків
-Груди нерозвинені
-Більший череп
-Череп характеризують більш виражені
місця прикріплення м’язів
-Виступаючі брови
-Більш похилене чоло
-Нижчі очниці
-Більш назовні вивернуті кути підборіддя
-Більша щелепа, підборіддя та зуби
-Сильна будова верхніх частин тіла
-Сильний плечовий пояс і грудна
клітка
-Діафрагмовий дихальний шлях
-Вузькі стегна
-Більша розбіжність ніг між колінними суглобами
-Менші можливості рухів суглобів

-Більша волосатість тіла: волосся на
верхній губі, на підборідді,
часто на грудях, животі, передпліччях
і гомілках, деколи також на руках,
стегнах, сідницях, плечах
-Для волосся голови типовими є кути
чола та два бічні пасма волосся,
які сходять до потилиці
-Жирова тканина накопичується
головним чином навколо плечового
поясу
-Більша уява
-Більша здатність до асоціативності
та синтезування
-Низька тональність голосу
-Швидший обмін речовин
-Більша фізична витривалість

Гаметогенез
Гаметогенез (від гамети і грец. genesis — походження) — процес формування і утворення статевих клітин — гамет.

Сперматогенез
Сперматогене́з — розвиток чоловічих статевих клітин (сперматозоїдів), що відбувається під регулюючим впливом гормонів.

Оогенез
Оогене́з або овогене́з (грец. ōón яйце + грец. genésis виникнення) — у тварин, розвиток жіночої статевої клітини — яйцеклітини (яйця).

Визначення статі
У людини головну роль у визначенні статі відіграють статеві хромосоми. Наша спадкова інформація зосереджена головним чином у ядрі клітин нашого тіла і представлена там у вигляді 23 пар хромосом (кожна хромосома представлена двома екземплярами) —спеціальних тілець, до складу яких входять білки та ДНК. Тобто всього кожна клітина нашого організму містить 46 хромосом. Лише в гаметах хромосом не 46, а 23. У них кожна хромосома предсталена лише в одному екземплярі. 22 пари хромосом у чоловіків і жінок однакові. Ці хромосоми називають аутосомами. А от хромосоми останньої пари у чоловіків і жінок відрізняються (це так звані статеві хромосоми). У жінок статеві хромосоми представлені двома великими Х-хромосомами, а у чоловіків є одна велика Х-хромосомай одна маленька Y-хромосома. Маленька Y-хромосома містить мало спадкової інформації, але виконує дуже важливу функцію. Саме ця хромосома «вмикає» програму розвитку чоловіків. Без її наявності розвиток організму чоловіка неможливий. Оскільки жіночі клітини мають у своєму ядрі лише Х-хромосоми, то й у гаметах жіночого організму будуть знаходитися лише статеві хромосоми цього типу. Тобто за цією ознакою всі жіночі гамети будуть однаковими. Під час утворення ж чоловічих гамет одна половина з них отримає Х-хромосому, а інша — Y-хромосому. Тобто за цією ознакою чоловічі гамети будуть двох типів. Стать майбутньої дитини визначається в момент запліднення. Якщо з яйцеклітиною злився сперматозоїд, який має Х-хромосому, то народиться дівчинка. А якщо сперматозоїд мав Y-хромосому, то народиться хлопчик.

Ембріональний розвиток — розвиток організму тварини, що відбувається в оболонках яйця поза материнським організмом або усередині нього. Зародковому розвитку передує період передзародкового розвитку, коли зростає, формується і дозріває яйцеклітина. Після зародкового розвитку період післязародкового (постембріонального) розвитку. В ході зародкового розвитку з однієї відносно просто організованої яйцеклітини утворюється багатоклітинний організм, що складається з різних органів і тканин і здатний до самостійного існування.
Ембріональний період


Статьи по теме