Способи Збирання Зернових Культур

Способи Збирання Зернових Культур.rar
Закачек 1195
Средняя скорость 6846 Kb/s

Способи Збирання Зернових Культур

Розділ 1. Агротехнічні основи збирання зернових культур

Розрізняють одно- і двофазний способи збирання зернових культур. Однофазний спосіб (пряме комбайнування) полягає в тому, що хліба скошують, обмолочують, зерно очищають і збирають у бункер, солому вивантажують на поле. Ці операції виконують в безперервному потоці однією машиною — комбайном. Збирання прямим комбайнуванням проводять лише за умови повної стиглості хлібів.

Двофазний спосіб (роздільний) характеризується тим, що хліба в Стадії воскової стиглості скошують рядковими або валковими жатками у валки, де зернові дозрівають і підсихають. Після цього їх підбирають і обмолочують комбайном-підбирачем. Роздільне збирання виконують за два проходи збирального агрегату по одному і тому ж полю.

У період воскової стиглості хлібної маси проводять роздільне збирання, а при повній стиглості хлібостою переходять на повне комбайнування. Перехід від воскової стиглості до повної становить 4-8 днів. У цьому випадку спосіб роздільного збирання якнайбільше відповідає агротехнічним вимогам щодо збирання зернових, оскільки дозволяє розпочати жнива при восковій стиглості хлібів, у той час, коли пряме комбайнування можливе лише за повної стиглості.

Фазу воскової стиглості можна визначити за такими ознаками: колос жовтий або бурий, зерно втрачає пружність, воно важко витискується із оболонки і легко скочується в кульку.

Роздільне збирання доцільно проводити на полях з рослинами, середня висота стебел яких понад 60 см, густота — не менше 250. 300 стебел на 1 м2. При роздільному збиранні, залежно від хлібостою, встановлена наступна висота зрізування, см:
— 10. 15 при хлібостою 60. 80;
— 15. 18 при хлібостою 80. 120;
— 20. 25 при хлібостою більше 120.

Своєчасний початок підбору валків сприяє зведенню до мінімуму втрат зерна. При сприятливій погоді стебла у валках повністю дозрівають через 3. 4 дні.

Основні способи збирання зернових і зернових бобових культур – пряме комбайнування і роздільний спосіб (однофазна і двофазна прибирання).

У процесі прямого комбайнування зерновий комбайн одночасно скошує рослини і обмолочує насіння. Урожай розділяється на зерно, солому і полову. Солома являє собою зрізані стебла рослин з залишками суцвіть. Полова включає залишки суцвіть, іноді з невеликою домішкою зерна, а також дрібні частинки інших органів рослин.

Прямим комбайнуванням починають прибирання в кінці воскової – початку повної стиглості. Низькорослі хліба скошують на висоті до 10 см, високорослі і полегшіе- 15-20 см.

При роздільному способі збирання рослини спочатку скошують жатками у валки, а потім комбайном вимолочують зерна з знаходиться у валках маси.

Роздільну прибирання починають на 6-10 днів раніше прямого комбайнування, у фазі воскової стиглості зерна. В першу чергу цей спосіб застосовується на високостебельних, нерівномірно дозріваючих, схильних до вилягання та осипання хлібах, а також на засмічених посівах. Висота зрізу при такому способі збирання 12-25 см. Валки в залежності від погодних умов просихають за 2-9 днів. У районах з підвищеним зволоженням роздільне збирання поширена менше, чому пряме комбайнування.

Істотне місце в структурі кормів належить соломі зернових культур. У процесі збирання зернозбиральний комбайн зазвичай залишає солому на полі в копицях або валках. За допомогою копновозов і волокуш копиці транспортують до місць скиртування і стогометатель-навантажувачами закладають в скирти. Недолік цієї найбільш поширеною технології в тому, що втрати соломи досягають 30%, відбувається її забруднення, втрачається полова, утруднюється обробіток ґрунту через залишилися куп соломи, грунт ущільнюється в результаті неодноразових проходів агрегатів, поширюються бур’яни. Великих витрат вимагають скиртування і доставка соломи до ферм.

Багато недоліки колінної технології не має валковая технологія, при якій солома з валків пресується прес-підбирачами в тюки або рулони.

Мало поширена технологія збирання соломи в подрібненому вигляді, для неї необхідний спеціальний комплекс машин.

Для посушливих районів, де хліба відрізняються низькою соломистого, розроблена технологія з автоматичним стогообразованіем або рулонним пресуванням машинами, що працюють в агрегаті з комбайном.

Застосовується також технологія збирання зернових, що передбачає транспортування всієї скошувано маси зернових культур на спеціально обладнаний пункт, де її обмолочують.

Розділ 6. МАШИНИ ДЛЯ ЗБИРАННЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР

Збирають зернові культури комбайновим та індустріально-потоковим способами.

Комбайновий спосіб може бути однофазним (пряме комбайнування) і двофазним (роздільний спосіб збирання).

Однофазний спосіб передбачає послідовне виконання таких технологіч­них операцій: зрізування стебел або обчісування колосків, обмолочуван­ня, виділення зерна з вороху і очищення його від домішок, укладання соломи та полови у копиці чи валки на полі або подрібнення соломи і збирання її у візки. Цим способом збирають зернові культури з підсівом багаторічних трав, при повній стиглості хлібів, коли вони низькорослі (до 50 см), перестояні або зріджені (менше 280 рослин на 1 м 2 ).

Спосіб збирання зернових та інших культур із застосуванням обчісуваль-них жаток полягає в обчісуванні колосків, волотей без зрізування сте­бел. Цей спосіб менш енергомісткий, робочі органи молотарки комбайна не перевантажені соломою і працюють більш надійно, особливо при обмо­лоті забур’янених перезволожених хлібів.

Двофазний (роздільний) спосіб збирання полягає в тому, що спочатку зрізують стебла з укладанням їх у валки (перша фаза), а через 3-5 днів підбирають валки, обмолочують їх, виділяють зерно з вороху і очищають його від домішок, укладають солому і полову в копиці чи валки на полі або подрібнюють (друга фаза). При цьому способі стебла у валках підси­хають, зерно у колосках дозріває і підсихає значно швидше, ніж на пні, в’януть і підсихають зрізані бур’яни. Робота комбайна значно полегшуєть­ся, зерно виходить повноцінніше, чистіше і сухіше. Значно сухішими зби­рають солому та полову. Застосування роздільного способу збирання збіль­шує збір зерна в середньому від 1 до 4 ц/га. Затрати праці при роздільному способі збирання дещо збільшуються. Однак додаткові затрати праці окуп-ляються за рахунок збільшення збору зерна, підвищення його якості і зниження затрат праці на післязбиральний обробіток зернового вороху.

Роздільним способом збирають зернові культури, що нерівномірно до­зрівають (горох, овес, просо та ін.), схильні до осипання і полягання, забур’янені і загущені хліба (понад 300-350 рослин на 1 м 2 ), високостеб-лові соломисті хліба тощо.

При індустріально-потоковому способі збирання обробіток врожаю про­водять на стаціонарних або напівстаціонарних пунктах. Основні операції при використанні такого способу збирання: скошування, транспортуван­ня хлібів на стаціонарний пункт або на край поля, обмолот, виділення і очищення зерна. Існує кілька варіантів індустріально-потокових техно­логій збирання.

Так, при збиранні високоврожайних хлібів використовують індустріально-потокову технологію, за якою хлібну масу скошують, подрібнюють і завантажу­ють у причіп, а потім транспортують на стаціонарний пункт. На пункті по­дрібнену масу підсушують і обмолочують. Виділяють зерно, полову і солому.

За іншою технологією, хлібну масу скошують мобільною молотаркою, обмолочують і розділяють на два потоки: солому та невіяну частину (суміш зерна з половою). Невіяну частину транспортують на стаціонарний пункт, де розділяють її на зерно і полову. У випадку збирання вологих хлібів зрізують і транспортують хлібну масу на стаціонарний пункт, де її підсу­шують, обмолочують і розділяють на зерно, полову і солому.

Знаходить застосування потоковий спосіб збирання, — коли хліба ско­шують, вивозять на край поля і складають у скирти, а потім обмолочу­ють. Якщо хлібна маса волога, то її підсушують.

Залежно від призначення зернозбиральні машини поділяють на жатки для скошування хлібної маси та укладання її у валки, жатки для обчісу­вання колосків, волотей; комбайни для скошування і обмолочування хлі­бної маси, хедери низького зрізу та руслового типу до комбайнів; підби­рачі валків скошеної хлібної маси барабанного і транспортерного типів, платформи-підбирачі до комбайнів; пристрої до комбайнів для збирання насінників трав, соняшнику, круп’яних та інших культур; молотарки стаціонарні і самохідні; машини для збирання, транспортування і скирту­вання незернової частини врожаю (соломи, полови): підбирачі-ущільню-вачі, прес-підбирачі, підбирачі-скиртоутворювачі, подрібнювачі соломи, волокуші, навантажувачі фронтальні, скиртувальні агрегати тощо.


Статьи по теме