Презентація на Тему Класицизм Художня Культура

Презентація на Тему Класицизм Художня Культура.rar
Закачек 3940
Средняя скорость 6192 Kb/s

Презентація на Тему Класицизм Художня Культура

Презентація по слайдам:

Жовтоводська гуманітарна гімназія імені Лесі Українки Класицизм Виконав: Троценко Анастасія Перевірив: Вінніченко А.С. 2014 рік

Зміст Мета роботи Про класицизм Представники Відомості про автора Висновки

Мета роботи Дослідити особливості твору Ж.Б.Мольєра «Міщанин-шляхтич» та показати новаторство автора в ньому. Титульна сторінка видання 1688

Про класицизм Класицизм — напрям європейської культури кінця 17 — початку 19 століття. Назва походить від латинського слова classicus, що в перекладі означає «зразковий». Відмінною рисою класицизму вважається строго розроблена система художніх норм, які повинні були обов’язково дотримуватися, прояв творчої фантазії вважалося неприпустимим. Ідеї класицизму присутні у всіх сферах культурного життя. Класицизм у мистецтві, літературі, живопису, архітектурі, музиці повинен був виражати вселенську гармонію. Основні принципи класицизму були сформульовані в трактаті Ніколя Буало (Франція 1674 р.). У ньому він переконливо обгрунтував ряд вимог мистецького характеру, які пред’являлися до літературної творчості. Драматичні твори повинні були бути витримані в строгому правилі трьох єдностей. Єдність місця увазі фіксоване простір, де відбуваються події, єдність часу — певний, обмежений часовий проміжок, єдність дії — одна центральна сюжетна лінія.

Також згідно Ф. Фенелон і М. В. Ломоносову, представники класицизму в літературі зобов’язані дотримувати строгу ієрархію жанрів і стилів. «Високий штиль» — піднесена лексика, жанри: оди, героїчні поеми. «Середній штиль» — елегії, сатиричні твори, драми. «Низький штиль» — приватна й повсякденне життя, жанри: байки, комедії, листи. Змішувати стилі було заборонено. До початку 19 століття класицизм став витіснятися з п’єдесталу такими стилями як сентименталізм і романтизм. Погоня за строгістю і чіткістю призупинилася. У Росії класицизм з’явився тільки на початку 18 століття. Поштовхом до його розвитку стали перетворення Петра I і теорія «Трьох штилів» Ломоносова, реформа Тредиаковского. Найвідоміші представники класицизму в Росії: Денис Іванович Фонвізін (комедія), Антіох Дмитрович Кантемир (сатира), Гаврило Романович Державін і Михайло Васильович Ломоносов (ода), Іван Іванович Хемніцер і Олександр Петрович Сумароков (байка). Центральною проблемою суспільства того часу була проблема влади, тому російський класицизм має своєрідні боку на відміну від класицизму західного. Так як після Петра Першого жоден імператор не прийшов до влади законно, то актуальною була проблема інтриг, палацових переворотів, невідповідність монарха очікуванням придворних і народу. Саме ці проблеми відображені в російській класицизмі.

Визначальні риси класицизму: — раціоналізм (прагнення будувати художні твори на засадах розуму, ігнорування особистих почуттів); — наслідування зразків античного мистецтва; — нормативність, встановлення вічних та непорушних правил і законів (для драматургії — це закон «трьох єдностей» (дії, часу й місця); — обов’язкове дотримання канонічних правил написання творів (зображення героя тільки при виконанні державного обов’язку, різкий поділ дійових осіб на позитивних та негативних, суворе дотримання пропорційності всіх частин твору, стрункість композиції тощо); — у галузі мови класицизм ставив вимоги ясності та чистоти, ідеалом була мова афористична, понятійна, яка відповідала б засадам теорії трьох стилів; — аристократизм, орієнтування на вимоги, смаки вищої-суспільної верстви; — встановлення ієрархії жанрів, серед яких найважливішими вважалися античні; поділ жанрів на «серйозні», «високі» (трагедія, епопея, роман, елегія, ідилія) та «низькі», «розважальні» (травестійна поема, комедія, байка, епіграма).

Представники: П’єр Корнель Жан Расін Ж.Б.Мольєр Жан де Лафонтен

Презентация была опубликована 2 года назад пользователемДиана Анфилогова

Похожие презентации

Презентация на тему: » Художня культура ХІХ століття Епоха класицизму та реалізму.» — Транскрипт:

1 Художня культура ХІХ століття Епоха класицизму та реалізму

2 Історичні передумови Розклад федально — кріпосницької системи, зародження буржуазно-капіталістичної; Вітчизняна війна 1812 року, декабристський рух; Виникнення в Києві політичної організації — Кирило-Мефодіївського братства (1845р.) У Львові виникла культурна організація Руська трійця(1833р.) У1857 – 1861рр. в країні склалася революційна ситуація, унаслідок якої урядом Олександра ІІ було проведено селянські реформи і скасовано кріпосницьке право

3 Характерні риси класицизму Звернення до ідеалів античності,колонади античних ордерів. Завершеність та врівноваженість форм. Прагнення до простоти, ясності, логічності художніх ідей та образів. Стриманість почуттів, віра в силу розуму. Центральна симетрична композиція,ритмічність елементів. Золотисто-коричнева гама, античні та біблійні сюжети.

4 Деревяна архітектура Церква Преображення Господнього.Київська область Іосафівська церква. Волинська область

5 Забудова міст Воронцовський палац. Одеса Інститут шляхетних дівчат. Київ

6 Преображенський собор. Біла Церква Кругла площа. Полтава Забудова міст Забудова міст

7 Скульптура Скульптура Колона Слави. Полтава. Ж.Тома де Томон. Памятник Б.Хмельницькому. Київ В.Ніколаєв.

8 Відомі скульптори Памятник Дюку Рішельє. Одеса. Іван Мартос Запорожець у розвідці Станкова Скульптура. Леонід Позен

9 Палацово-паркові комплекси Палац Розумовських. Батурин. Ч.Камерон, А.Рінальді Воронцовський палац. Алупка. Крим. Е.Блор, К.Кебах

10 Палацово-паркові комплекси Парк Софіївка Умань Парк Олександрія. Біла Церква

11 Живопис Т.Шевченко КатеринаС.Васильківський Українська церква

12 Характерні риси реалізму Відображення обєктивної дійсності. У центрі проста людина, її прагнення. Головні персонажі — не герої. Тематика:сімейні відносини, побутові конфлікти, доля простої людини, історія народу, умови його життя.

13 Живопис В.Тропінін Дівчинка з песиком Т.Г.Шевченко Портрет Г.Закревської

14 Тиражна графіка Т.Шевчено Старости. Офорт Л.Жемчужніков Сліпий кобзар із поводирем Офорт

15 Декоративно-ужиткове мистецтво Різьблення Гуцульська хата Різьблений таріль. Гуцульщина

16 Художній розпис Традиційний розпис української печі Інтерєр української хати

17 Кераміка Опішнянські куманціКосівська кераміка

18 Ткацтво Українські плахти

19 Вишивка Полтавський рушник Гуцульска вишивка

20 Домашнє завдання Ст Підручник Л.В.Климова Конспект. Практичне завдання на вибір: -розробіть ескіз поштової марки Тарас Шевченко; -презентація Пейзажі України у творчості українських художників; -виконайте ілюстрацію у довільній техніці за творами І.Франка Зівяле листя; -презентація Символіка елементів вишивки; -презентація Архітектурні памятки класицизму ХІХ століття або Палацово-паркові ансамблі України

Класицизм,як
стиль у мистецтві

Класицизм
Класици́зм (англ. classicism, від лат. classicus — зразковий) — напрям в європейському мистецтві, який уперше заявив про себе в італійській культурі XVI—го ст. Найбільшого розквіту досягає у Франції (XVII ст.). Певною мірою притаманний мистецтву усіх країн Європи, у деяких зберігав свої позиції аж до першої чверті XIX ст.
Грунтуючись на принципах філософського
раціоналізму, класицизм виховував ідеальне уявлення про розумну і
справедливу владу освіченого монарха, тому в художніх творах переважали
громадські, героїчні та патріотичні мотиви. В дусі античного естетичного ідеалу утверджувався чіткий поділ жанрів мистецтва на «високі» «низькі».

Для класицизму характерна орієнтація на античну літературу, яка проголошувалася ідеальною, класичною, гідною наслідування. З мистецтва греків і римлян класицисти узяли лише ті правила, які вимагали дотримання суворого порядку, логіки та гармонії.
Як відомо, основою античної архітектури є принцип прямих ліній або ідеального кола. Класицисти вважали цей принцип перемогою розуму над почуттями, а в добу Відродження цінувалося насамперед почуття. У цьому й полягають відмінності в наслідуванні та відродженні античного мистецтва за різних часів.

1.Ясність і простота змісту, логічне розгортання сюжету, стриманність почуттів, раціоналізм, правильність геометричних форм;
2.Герой класицистів не був вільним у власних діях, а підкорявся суворим нормам. На першому місці для нього – почуття обов’язку, тобто суспільні інтереси важливіші за особисті прагнення.
3.Громадянський пафос, віра в силу розуму, чіткість і ясність моральних та естетичних оцінок.
4.Найхарактерніші риси, притаманні класицизму, втілено в архітектурі. Художники займалися оформленням та прикрашанням міських споруд.
Загальні риси класицизму:

В розвитку класицизму можна визначити три етапи: становлення стилю,
зрілість і занепад.Архітектура першого етапу відзначається переходом від барокко до класицизму, пошуками нових засобів художньої виразності, й новим
підходом до ансамблевої забудови. За часів класицизму набуває значення
відкритий характер композиції ансамблів площ, вулиць і окремих комплексів.
Основним досягненням другого етапу було створення великих ансамблів, а в архітектурі – застосування декоративного мистецтва для втілення значних
художніх задумів.
На третьому етапі поширилося багатоповерхове будівництво, зростали промислові підприємства, учбові заклади.


Статьи по теме