Організація Та Економіка Фармації Підручник Громовик скачать

Організація Та Економіка Фармації Підручник Громовик скачать.rar
Закачек 1617
Средняя скорость 2336 Kb/s

Організація Та Економіка Фармації Підручник Громовик скачать

МОДУЛЬ №1: «Організація фармацевтичного забезпечення населення»

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ №2: «Організація відпуску ліків промислового виробництва та індивідуального виготовлення з аптек та їх структурних підрозділів».

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №7: «Організація забезпечення лікувально-профілактичних закладів лікарськими засобами та виробами медичного призначення. Організація роботи лікарняних та міжлікарняних аптек».

Тривалість заняття – 4 години.

Місце проведення – учбова кімната кафедри фармації.

Забезпечення: методичні розробки, таблиці, слайди, пакет документів.

Мета практичного заняття:

Загальна: Вивчити специфіку роботи спеціалізованих аптек і відділів, набути практичних навиків з прийому і таксування вимог, організації серійного виготовлення ін’єкційних розчинів.

Вивчити види спеціалізації аптек.

Вивчити характеристику аптек, що здійснюють забезпечення лікувально-профілактичних закладів лікарськими засобами і виробами медичного призначення (лікарняна та міжлікарняна аптека).

Вивчити обов’язки фармацевта лікувально-профілактичного закладу.

Вивчити обов’язки клінічного провізора.

Вивчити порядок виписування та відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення для лікувально-профілактичних закладів.

Вивчити правила виготовлення розчинів для ін’єкцій та відпуску їх в ЛПЗ.

Завдання на формування початкового рівня знань:

Фармакоекономіка — стратегія пошуку нових підходів до оптимізації і раціоналізації лікарської терапії. Дослідження інформації про ефективність і безпеку лікарських засобів, схеми лікування поширених захворювань. Вартісна оцінка медикаментозного лікування.

Нажав на кнопку «Скачать архив», вы скачаете нужный вам файл совершенно бесплатно.
Перед скачиванием данного файла вспомните о тех хороших рефератах, контрольных, курсовых, дипломных работах, статьях и других документах, которые лежат невостребованными в вашем компьютере. Это ваш труд, он должен участвовать в развитии общества и приносить пользу людям. Найдите эти работы и отправьте в базу знаний.
Мы и все студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будем вам очень благодарны.

Подобные документы

Поняття реімбурсації вартості лікарських засобів, актуальність даної проблеми на сьогоднішній день, механізми функціонування системи. Джерела фінансування закупівель лікарських засобів. Право застрахованих осіб на лікування як підстава для відшкодування.

Економічна суть основних засобів, їх класифікація та оцінка. Методичні підходи та джерела інформації для аналізу забезпечення та ефективного використання основних засобів. Обґрунтування шляхів підвищення ефективності використання основних засобів.

Основні етапи розвитку урології. Класифікація, етіологія, патогенез та стадії розвитку урологічних захворювань. Аналіз динаміки цін на препарати для лікування урологічних хвороб в Україні. Розрахунок коефіцієнта адекватності платоспроможності споживача.

План Маршалла: історичний огляд, значення, оцінка. Мета, концепція та модель Глобального плану. Декларація ініціативи нового плану, головні складові. Стратегія нової Європейської ініціативи. Характеристика особливостей еко-соціальної ринкової економіки.

Нормування оборотних засобів, їх сутність та значення. Оцінка рівня забезпеченості оборотними засобами підприємства та ефективність їх використання. Інноваційні напрями прискорення оборотності активів та можливі шляхи оптимізації їх складу та структури.

Формування стратегічних цілей та дослідження умов їх досягнення. Стратегія врахування комплексного впливу економії інвестицій в запаси і наслідків зростання цін. Приклад використання стратегічного підходу до розвитку регіонального промислового комплексу.

Теоретичні основи аналізу впливу тіньової економіки на економічну безпеку держави. Порівняльний аналіз феномену «тіньова економіка» в Україні та країнах з розвиненою ринковою економікою. Розробка методів її ліквідації як негативної частки економіки.

Основні засоби: сутність, формування; ремонт, управління, модернізація та їх заміна на прикладі ВАТ «Арселор Міттал Кривий Ріг»: аналіз фінансово-господарської діяльності, розрахунок і оцінка економічної ефективності використання основних засобів.

Поняття «людський потенціал», його значення в розвитку економіки України. Сучасна оцінка та шляхи вирішення проблем розміщення, використання і зайнятості людського потенціалу Кіровоградської області. Стратегія економічного та соціального розвитку регіону.

Економічний зміст категорії «ефективність національної економіки». Чинники ефективності функціонування економічної системи. Виробнича функція для національної економіки. Економічний розвиток і трансформації промислової політики у світі: уроки для України.

Кафедра організації і економіки фармації

вул. Пекарська, 75,

79010 Львів, Україна

Тел. (032) 276-86-39, 276-85-81

E–mail:

Кафедра розташована в корпусі навчально-виробничої аптеки,
3-ій поверх

Завідувач кафедри — Громовик Богдан Петрович — доктор фармацевтичних наук, професор.

 • Завуч кафедри – к.фарм.н., доцент Городецька І.Я.
 • Відповідальна за наукову роботу – к.фарм.н., доцент Грушковська Д.Т.
 • Секретар кафедри, відповідальна за Інтернет-сторінку – асист.Чухрай І.Л.
 • Відповідальний за роботу СНГ — асист. Панькевич О.Б.
 • Відповідальний за охорону праці — ст.лаб.Шешурак Д.В.
 • Відповідальна за виховну роботу – асист.Пузанова І.П.
 • Громовик Богдан Петрович, д.фарм.н., проф., Дацко Андрій Йосипович, к.фарм.н., доц., Ярко Наталя Богданівна, к.фарм.н., доц., Левицька Оксана Романівна, к.фарм.н., доц., Городецька Ірина Ярославівна, к.фарм.н., доц., Корнієнко Олександра Михайлівна, к.фарм.н., доц., Ханик Наталія Любомирівна, к.фарм.н., доц., Грушковська Дзвенислава Тарасівна, к.фарм.н., доц., Горілик Артем Володимирович, к.фарм.н., ст.викл., Шунькіна Софія Євгенівна, к.фарм.н., ст.викл., Чухрай Ірина Любомиріна, асист., Пузанова Інна Петрівна, асист., Панькевич Остап Богданович, асист., Геринович Богдана Степанівна, ст. лаб., Герасімова Ірина Степанівна, ст. лаб., Бобко Мар’яна Володимирівна, ст. лаб., Левицька Наталя Миколаївна, ст. лаб., Шешурак Д.В., ст.лаб., Копій Марія Романівна, лаб.

Ос новні етапи розвитку кафедри:

1930-39 рр. – викладання першої фармацевтичної організаційної дисципліни – «Законодавство та історія фармації» (д-р Ян Поратинський).

1940-44 рр. – викладання навчальної дисципліни «Аптечне законодавство» (д-р Фанзельов).

1948-49 н.р. – навчальний курс «Організація фармацевтичної справи» введений в учбову програму підготовки фармацевтичних кадрів (викладання проводилось на кафедрі охорони здоров’я). Перший керівник курсу – Поліна Ярова, а з 1954 р. – провізор Леонід Крилов, який до того (з 1951 р.) був завідувачем курсу медичного товарознавства кафедри технології лікарських форм і галенових препаратів. Практичні заняття проводив також Григорій Корилюк.

19 вересня 1964 р. – наказом по Львівському державному медичному інституті за № 448 на базі курсу організації фармацевтичної справи та курсу медичного товарознавства було створено окрему кафедру – «Кафедру організації фармацевтичної справи і медичного товарознавства» (завідувач кафедри доц. С.Л.Воскобойнік, асистенти – О.С.Мацяк, Н.І.Сінгалевич, П.Д.Кураш).

У зв’язку зі зміною у 1965 р. навчального плану підготовки провізорів кафедру було перейменовано в «Кафедру економіки і організації фармацевтичної справи» (1966 р.), пізніше – «Кафедру організації і економіки фармації».

1968-1983 рр. – кафедру очолював доктор фармацевтичних наук, професор Р.М. Піняжко – автор 150 наукових та навчально-методичних праць, трьох монографій, посібника. Підготував двох докторів та 12 кандидатів фармацевтичних наук. Р.М.Піняжко – перший доктор фармацевтичних наук в Україні та колишньому СРСР, який здійснив істотний системний і стратегічний внесок у формування та розвиток однієї із найважливіших фармацевтичних наукових дисциплін – організації та економіки фармації.

Творчі дидактичні напрацювання проф. Р.М.Піняжка були втілені у програму та методичне забезпечення нової навчальної дисципліни «Основи і методи управління в фармації», а також в однойменному навчальному посібнику, який за ідеологією, структурою та змістом матеріалу став базово-формуючим для подальших навчальних видань з управління фармацією.

1983-2012 рр. — кафедрою завідував кандидат фармацевтичних наук, професор О.Л.Гром. Автор понад 300 наукових і навчально-методичних праць, серед яких 2 монографії, 2 навчальні посібники, 2 довідники. Підготував 10 кандидатів фармацевтичних наук.

У березні-грудні 2012 р., лютому 2015 р.-червні 2016 р. обов’язки завідувача кафедри виконував кандидат фармацевтичних наук, доцент А.Й. Дацко – автор 150 наукових і навчально-методичних праць, серед них 2 монографії, навчальний посібник та 2 довідники.

У грудні 2012 р.-лютому 2015 р., з липня 2016 р. кафедру очолює доктор фармацевтичних наук, професор Б.П.Громовик – автор понад 520 наукових і навчально-методичних праць, серед них 14 монографій, 6 підручників, 13 навчальних посібників, один довідник. Підготував трьох докторів та трьох кандидатів фармацевтичних наук.

На кафедрі проводяться заняття зі студентами фармацевтичного факультету за спеціальностями «Фармація» (очна та заочна форми навчання) і «Клінічна фармація».

Кафедра проводить підготовку студентів за такими дисциплінами та спеціалізаціями:

 • організація та економіка фармації;
 • менеджмент та маркетинг у фармації;
 • медичне та фармацевтичне товарознавство;
 • фармацевтичне правознавство;
 • етика та деонтологія у фармації;
 • охорона праці у фармації;
 • спеціалізація «Соціальна фармація».

Кафедра здійснює організацію та керівництво дипломними і магістерськими роботами та навчально-виробничими практиками: ознайомча практика з організації та економіки фармації, виробнича практика з організації та економіки фармації, виробнича практика з менеджменту та маркетингу у фармації, практика зі спеціалізації та переддипломна практика у студентів заочної форми навчання.

На кафедрі функціонує система неперервної фармацевтичної освіти AdFarm S.A., що складається з трьох освітніх веб-майданчиків (додипломної освіти, післядипломної освіти та створення нових знань), які призначені для самостійної роботи студентів фармацевтичного факультету.

Напрямки наукових досліджень

Наукові дослідження стосуються розвитку теорій і практики фармацевтичного управління та фармацевтичної дидактики, що є продовженням наукової школи проф. Р.М.Піняжка.

Основні наукові здобутки кафедри:

 • започаткування досліджень з історії розвитку аптечної справи і робота з організації музею такої історії, а також систематизація керівних матеріалів з організації фармацевтичної діяльності;
 • опрацювання та впровадження у план підготовки провізорів програми та методичного забезпечення дисципліни «Основи та методи управління у фармації»;
 • обґрунтування ідеї консолідації клінічної, промислової та аптечної фармації, а також принципів спеціалізації аптечних закладів;
 • розробка рекомендацій з оптимізації організації лікарського забезпечення в областях з динамічним перерозподілом населення, виготовлення стерильних розчинів в умовах аптек, а також моделі оптимізації діяльності системи фармацевтичної інформації;
 • проектування та організація першої в Україні навчально-виробничої аптеки;
 • теоретичне обґрунтування та практична реалізація шляхів удосконалення роботи служби з контролю якості лікарських засобів, управління фармацевтичними кадрами, господарською діяльністю аптечних закладів, медикаментозним забезпеченням населення України в нових економічних умовах та діяльністю фармацевтичних підприємств щодо просування лікарських засобів на ринок;
 • розробка методики інформаційного пошуку перспективних рослин та формування оптимальних зборів для лікування різних нозологічних форм захворювань;
 • наукове опрацювання методичних засад оптимізації лікарського забезпечення офтальмологічних, оториноларингологічних і паліативно-хоспісних хворих, хворих туберкульозом, соціально небезпечними захворюваннями, гострими порушеннями мозкового кровообігу, розладами психіки, ревматоїдним артритом, клімактеричними розладами у жінок, а також при плануванні сім’ї (контрацепції);
 • опрацювання теоретичних положень і методологічних підходів фармацевтичної логістики як сучасної концепції формування політики лікарського забезпечення на різних рівнях управління;
 • здійснення науково-методичного проектування управлінсько-економічної підготовки провізорів у системі неперервної фармацевтичної освіти, зокрема, опрацювання та впровадження веб-платформи неперервної фармацевтичної освіти AdFarm S.A.;
 • концептуальне обґрунтування теоретичних засад фармацевтичної опіки, нейроекономіки для фармації, соціальної фармації, асиметрії інформації у фармації, а також становлення фармацевтичної практики;
 • обґрунтування організаційно-економічних механізмів формування системи фармацевтичної безпеки України та фармацевтичного забезпечення в умовах надзвичайних ситуацій.
 • Виконані дисертаційні роботи

Працівниками кафедри опубліковано понад 2500 наукових і науково-методичних праць, серед яких майже 200 концептуальних наукових праць, 36 монографій і довідників, 26 підручників і навчальних посібників.

Студентський науковий гурток кафедри

Гурток об’єднує студентів усіх курсів фармацевтичного факультету. Гуртківці проводять наукові дослідження та доповідають на студентських конференціях факультету та університету. Завершальним кроком у роботі студентів-гуртківців є написання та захист дипломних робіт. За останні 10 років студенти-гуртківці кафедри успішно захистили 155 дипломних робіт та працюють в закладах охорони здоров’я та на фармацевтичних підприємствах нашої держави і за кордоном, представництвах вітчизняних та зарубіжних фармацевтичних компаній, кафедрах університету.

Основні напрямки роботи гуртка:

 • організація роботи аптечних закладів в Україні та за кордоном;
 • вивчення фармацевтичного ринку лікарських засобів та виробів медичного призначення;
 • фармацевтична допомога при відпуску лікарських засобів та виробів медичного призначення.

Староста гуртка — студент 4 курсу фармацевтичного факультету Роман Януш

Куратор гуртка — асист.Панькевич О.Б.

Засідання гуртка проводиться щомісячно — кожного першого і третього вівторка о 15:30 на кафедрі ОЕФ.

ГРОМАДСЬКА ТА ВИХОВНА РОБОТА КАФЕДРИ

Основне завдання виховної роботи кафедри – на основі органічного поєднання виховного процесу в академічний та позанавчальний час виховувати у студентів патріотичне почуття гордості за український народ та свою державу, повагу і любов до своєї професії та Almamater; постійну потребу в культурному та духовному збагаченні, моральному вдосконаленні, збереженні народних традицій на терені кращих національних надбань.

Викладачі кафедри регулярно обговорюють із студентами прикріплених груп їх побутові умови, стан навчальної успішності, питання історії та актуальних подій сьогодення, проводять бесіди, пов’язані з визначними історичними подіями, надають інформацію про громадські організації фармацевтів та фахові науково-практичні форуми, беруть участь у заходах національно-патріотичного виховання студентів кафедрального, факультетського та університетського рівнів.


Статьи по теме