Модель Информатика Казакша Реферат

Модель Информатика Казакша Реферат.rar
Закачек 1344
Средняя скорость 3203 Kb/s

Модель Информатика Казакша Реферат

Қазақша рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар

Моделдеудің негізгі түрлері

Моделдеудің негізгі түрлері туралы қазақша реферат

ГАЖ моделдеуді төрт негізгі топқа бөлуге болады : семантикалық, инвариантты, эвристикалық, ақпараттық.

Семантикалық моделдеу – кодтау және лингвистикалық қамтамасыз ету тапсырмасымен қарымта байланысты, құрылымы және мазмұнына қарай кіріс ақпараты әртүрлі болса, соншалықты аз унифация жасалып, соншалық семантикалық моделдеудің үлкен көлемі жинау жүйелерінде қолданылады.

ГАЖ семантикалық моделдеу үлесі ақпаратты жинақтау деңгейінде көп болса, соншалықты үлкен көлеммен негізделіп және әртүрлі кіріс ақпаратымен, оның құрылымдық күрделігімен, қатенің мүмкін болуымен негізделеді.

Инварианттылық моделдеуде толықтай немесе шетінен унифициялы ақпараттылықты элементпен немесе құрылыммен жұмыста негізделген. Оның тиімділігі бәрінен бұрын САПР және бақса да Ас қолдану тәжірибесімен дәлелденген. Бұл түрі моделдеуде топтық операцияларды пайдалануды ұсынады, ол жеке моделдеумен салыстыра отырып, еңбек өнімділігін арттырады.

Инварианттылық моделденген нысанның нақты түріне қатыссыз бағдарламалы-технолгиялық құралдың жинағын қолдану үшін сілтемелер жасайды. Ол жалпы моделденетін нысанның қасиетін пайдалануды қарастырады ол бөлек нысанның ерекше сипатына және техинкалық құралына тәуелсіз.

Бұл тип моделдеуде ақпаратты өңдеу өнімділігін айтарлықтай арттырады, әсіресе моделдеу кезінде графикалық нысандарды өндіруді арттырады. Алайда мұндай ыңғайлы тарату тек моделдеу нысанынынң жеке қасиетін жазу үшін үстіңгі – ашық, ал модел ерекшелігіне инвариантты болатын; төменгі деңгей, бөлектенген графикалық моделдің құрылымымен мәліметтердің графикалық емес базасы, мәліметтердің графикалық базасын пайдалану кезінде ғана мүмкін болады.

Басқаша айтқанда, мұндай моделдеу бағдарламалы және лингвистикалық қамтамасыз етуді талап етеді, ол моделденетін нысанның қасиетін және олардың «графикалық примитивтер түріндегі құрылымының мүмкіндігін» ескереді.

ГАЖ бұл ыңғай арнайы кітапхананы пайдалану есебінен ақпаратты графикалық ұсыну үшін негізді құру түрінде көрсетіледі, мысалы шартты белгілер кітапханасы және графикалық элементтер кітапханасы.

Эвристикалық моделдеу экспертті шешімнің қажеттілігі кезінде қолданылады, бейне кескіндегі нысанның дуалды қасиетін ескере отырып және типсіз тапсырманың аранайы шешімдері кезінде қолданылады. Негізінен ол интерактивті өңдеу кезінде таралады.

ГАЖ технологияларында және САПР эвристикалық моделдеу ЭЕМ пайдалана отырып қатынас жолымен жүзеге асады, ол сценарий негізінде болады, ол бір жағынан бағдарламалы қамтамасыз етудің технологиялық ерекшеліктерін ескереді, екінші жағынан – нысанның осы санатының өңделу тәжірибесі және ерекшеліктерін ескереді.

ГАЖ эвристикалық моделдеу пайызы САПР қарағанда көп артық. Бұл ГАЖ экспертті жүйені қолдану өзектілігін арттырады.

Ақпараттылық моделдеу ақпараттың әртүрлі үлгілерін қайта қалыптастыру және құрылуымен байланысты, мысалы графикалық немесе мәтіндік түрінде, тұтынушылармен беріледі. Ол тек мәліметтер базасын пайдалану және ақпараттық интеграция негізін алдын ала жасау кезінде ғана тиімді.

Заманға сай ақпараттық жүйелерді тарату ақпараттық кешенді моделдеу құжаттық қамтамасыз ету жүйесінің құрылу жолымен жүзеге асырылады.

Жергілікті мәселе ақпараттық моделдеуде бағдарламалы қамтамасыз ету құралдарымен шешіледі, шетінен СУБД құралдарымен. Заманғасай СУБД ақпаратты сақтау және моделдеу мүмкіндіктеріне қосымша есептер, анықтама және басқа да құжаттарды құру бойынша әртүрлі пішінді әдістерді ұсынады.

Дұрысында, ақпараттық сыйымдылық бейне кескінде үлкен, яғни артық, машиналы тасығышта сақталатын, моделдерге қатынасы бойынша болады. Сурет түсірілімінің ақпараттық сыйымдылығы екі-үш тәртіпте ақпараттық сыйымдылықты магнитті іс жүзіндегі тасығышта ұсынады. Ол тек оптикалық, биотехинкалық және генетикалық ақпарт тасығыштарға орын береді. Бұл тапсырманың міндетті шешімінің қажеттілігін негіздейді, ақпаратты өңдеудің алғашқы және жинау деңгейіндегі сығындалуына негіздейді. Екінші жағынан, бұл мәліметтердің бейне-базасы деп аталатын құрамның қажеттілігі туындайды.

Нысанның кез-келген кластары үшін моделдерді құру үшін маңызды сипаттама көрсеткіштің екі тобын қосатын, моделді жарамдылық болып табылады. Моделді жарамдылық көрсеткішінің алғашқы тобы нысанды суреттеу құралын сипаттайды, екіншісі есептегіш ресурстар сияқты, моделдеу құралдарының техникалық мәліметтері сияқты анықталады.

ГАЖ нысандарының моделді жарамдылығын талдау кең класты айтады және олардың графикалық базалық элементтерінің жинағын құру үшін көрсетеді. Сондықтан ең керемет құрал осындай нысандарды суреттеуде семантико-суреттілік ақпараттың көптеген және метриялық көптігінен кешенді моделі болып табылады.

Тәжірибе көрсеткендей, моделді бір эксперпименттің таралуының тиімді интерактивті өңделуі үшін 1 с аспауы керек, жұмыстың бір сеансы уақыты компьютерде 4 с шамасында болуы керек.

Модельдерді қасиеттеріне карай мынадай топтарға жіктейді:

2.Модельде уақыт факторын ескеру.

3.Білім саласына қарай топтау.

4.Модельді көрсету төсіліне қарай топтау.

Қолданылу аймағына қарай модель не үшін жене қандай мақсатқа қолданылады деген сұраққа жауап беру мақсатында оқу, тәжірибелік, ғылыми-техникалық, ойын, имитациялық төрізді топтарға жіктеледі.

Оқу моделі — көрнекі оқу құралы, әр түрлі машықтандырушы, үйретуші программалар түрінде болуы мүмкін. Тәжірибелік модель—жобалау объектісінің кішірейтілген немесе өте майда объектілер үшін олардың үлкейтілген көшгірмесі болып табылады. Бұл модельдер — объектіні зерттеу, қасиеттерін болжау, зерттеу мақсатында қолданылады. Мысалы, үлкен теңіз кемесінің моделін алдын ала бассейнге жіберіл, оньң тез қозғалған кездегі ауытқуын, шайқалу кезіндегі ұстамдылығын анықтайды т.б.

Ғылыми-техникалық модельдер—процестер мен құбылыстарды зерттеу мақсатында құрылады. Оған мысал ретінде электрондардың жылдамдығын үдеткіш — синхротрон, найзағайдың разрядын бакқылаушы құрал және теледидар тексеруге арналған стендтерді айтуға болады. Ойын модельдеріне — әскери, экономикалык, спорттық ойындар жатады. Бұл модельдер әр түрлі жағдайда объектіні бақылауға жаттықтырады. Сондай-ак қарсыласы немесе одақтасы тарапынан болатын іс-әрекетке қарай алдын алу шараларын анықтауға көмектеседі. Ойын модельдері адамдарға әр түрлі жағдайда психологиялык көмек көрсетеді. Имитациялың модель — шын мөніндегі нақты объектіні өте жоғары дәлдікпен бейнелей алады. Тәжірибе нақты объектіні зерттеу, бағалау мақсатында бірнеше рет қайталанады немесе бір мезгілде әр түрлі жағдайда бірнеше ұқсас объектілермен қатар жүргізіледі. Дұрыс шешім тандаудың мұндай төсілі байқау және қатенің әдісі деп аталады. Мысалы, жаңа дәрілердің өсері мен қабылдау мөлшерін бекіту үшін оны алдымен тышкандарға беріп, төжірибе жасайды.

Модельді уақыт факторына байланысты динамикалық және статистпикалық деп екі топқа жіктеуге болады. Статистикалық модель деп объект жөнінде алынған ақпараттың белгілі бір уақыт бөлігіндегі узіндісін айтуга болады. Мысалы, тіс емханасында дәл сол уақыт мезетіндегі оқушылардың тістерінің жағдайы туралы мәлімет береді: бастауыш сыныптағылардьң сүт тісі, орта және жоғары буын оқушыларының емделген, емделуге тиісті тістерінін саны т.б.

Динамикалық модель — уақыт барысындағы объектінің қасиеттерінің өзгерісін көрсету мумкіндігін береді. Мысалы, жеке оқушының емханадағы түбіртек кітапшасын динамикалық модель деп айтуға болады. Өйткені, осы кітапша бойынша жыл сайын олардың денсаулығындағы болып жатқан өзгерістерді анықтау мүмкіндігі бар. Үй салу кезінде оның ірге тасының қабырғалары мен тіреулерінің үнемі түсіп түратын күшке шыдамдылығын тексеру керек. Бұл — үйдің статистикалық моделі. Сондай-ақ дауылға, жер сілкінісіне т.б. уақыт факторына байланысты болатьш өзгерістерді де ескеру қажет. Бұл мәселелерді динамикалық модельге сүйене отырып анықтауға болады. Жоғарыдағы мысалдардан байкағанымыздай бір объектіні статистикалық және динамикалық модельдерді пайдалана отырып, зерттеу мүмкіндігі бар.

Материалдық модельді басқа сөзбен заттық немесе физикалық деп айтуға да болады. Олар түпнүсқаның геометриялық және физикалық қасиеттерін көрсетеді. Материалдық модельдердің қарапайым мысалдарғаы балалар ойьшшықтарын алуға болады. Ойыншықтар көмегімен кішкене кезінен бала қоршаған орта жөнінде түсінік ала бастайды. Мысалы, кішкене жұмсақ жолбарыс ойыншығымен ойнаған бала, зоопаркте оны бірден таниды. Сондай-ақ материалдық модельге биология кабинетіндегі құстар сүлбасы, тарих және география пәндеріндегі пайдаланылатын карталар, күн жүйесіндегі планеталардың схемалары, жер серігінің макеттері т.б. мысал бола алады. Мектептегі оқу құралдарымен бірге физикалық және химиялық тәжірибелер де материалдың модель болады. Бұл тәжірибелер процестерді модельдейді. Сутегі мен оттегінің арасындағы реакцияны көрсету тәжірибесі арқылы процесті бақылай аламыз. Материалдың модель объектіні, процесті, құбылысты материалдың жағынан зерттеуге мүмкіндік береді. Ақпараттық модельді қолмен ұстап, көзбен көре алмаймыз. Себебі, олар тек ақпараттарға ғана құрылады. Мұндай модельдер қоршаған ортаны ақпараттық жағынан зерттеуге мүмкіндік береді.

Ақпараттық модель дегеніміз—объектінің, процестің, қубылыстың қасиеттері мен күйін сипаттайтын ақпарат жиынтығы және сыртқы әлеммен өзара байланыс болып табылады.

ТАҢБАЛЫҚ ЖӘНЕ ВЕРБАЛЬДЫК АҚПАРАТТЬІҚ МОДЕЛЬДЕР

Объектіні немесе процесті сипаттайтын ақпарат әр түрлі көлемде, көрсету тәсілі түрліше және әр түрлі құралдармен берілуі мүмкін. Әр адамның мүмкіндігі мен қиялы әр қилы болғандықтан алуан түрлілікке қойылар шек жоқ. Ақпараттық модельге вербальдік (ағылшын тілінен аударғанда ауызша) модель жатады. Бүл модель ойлау мен оның қорытындысы нәтижесінде алынады. Вербальдік модель ойда қалуы немесе сөзбен жеткізілуі мүмкін. Мұндай модельге жолдан өту кезіндегі біздің тәртібімізді жатқызуға болады. Адам жолдағы жағдайға талдау жасайды, бағдаршамға қарап немесе көліктің қандай жылдамдықпен келе жатқандығън бағдарлап жолдан өтуді алдын ала ойша жоспарлайды. Егер осы жоспар, яғни модель дұрыс құрылса, жолдан сәтті өтеді, ал дұрыс құрылмаса, оқыс жағдай болуы мүмкін. Сондай-ақ осындай модельге ақынның ойындағы өлең жолдарын, сазгердің әуенін т.б. мысал ретінде келтіруге болады.

Вербальдік модель дегеніміз — ойша немесе әңгіме турінде жасалган ақпараттьіқ модель. Таңбалық модель деп арнайы таңбалармен, яғни кез келген жасанды тіл құралдарымен көрсетілген ақпараттық модельді айтады.

Таңбалық модельдерге сурет, мәтін, график, схемалар мысал бола алады. Вербальдік және таңбалық модельдер бір-бірімен өте тығыз байланысты. Адамның ойындағы вербальдік модель әр түрлі таңба арқылы көрсетілуі мүмкін. Керісінше, таңбалық модель арқылы шын мәніндегі модельді жинактап, ойша оның дұрыс моделін құруға болады. Мысалы, өзіміз білетін аңызда Ньютонның басына құлап түскен алма оған Жердің тартылыс күші жонінде ой салды. Осы ой заңды таңбалар арқылы қорытын жазуға мүмкіндік берді.

Физикалық құбылыстың болу заңдылығын түсіндіретін мәтінді оқыған соң, адамда ойша оның бейнесі жинақталады. Осылайша бейне нақты құбылысты тануға әсерін титізеді. Көрсету түріне қарай ақпараттың модельді мынадай топтарға жіктеуге болады:

Геометриялық модель — графикалық пішіндер мен көлемді көне трукциялар. Ауызша модель — иллюстрациями пайдаланып, ауызиш және жазбаша сипаттаулар.

Математикалық модель — объект немесе процестің әр турлі параметрлерінің байланысын көрсететін математикалық формулалар. Құрылымдық модельдер—схема, графиктер мен кестелер т. б.

Логикалық модель — ой қорытындысы мен шарттарды талдау негізге алынған іс-әрекеттерді таңдаудың әр турлі нұсқалары көрсетілген модельдер.

Арнайы модельдер — ноталар, химиялық формулала әр түрлі модельдерді тарату үшін әр түрлі аспаптар қолданылады.

Модельдерді сипаттау үшін көптеген формалды тілдер бар. Материалдык модель құру үшін суретші қылқаламы, фотоаппарат, ара, балға, сызғыш т.б. құралдар жеткілікті.

Егер модель абстракты түрде бейнеленсе, оларды сипаттауға мүмкіндік беретін арнайы тіл, сызба, график, алгоритм, математикалық формулалар т.б. таңбалық жүйелер қолданылады. Ал оларды тарату екі түрлі құрал арқылы іске асырылады. Бірі — кәдімгі аспаптар, ал екіншісі — кәдімгі компьютер больш табылады. Тарату тәсіліне қарай модельдер компьютерлік және компьютерлік емес болып бөлінеді.

Компьютерлік модель деп программалық орта көмегімені асатын моделъдерді айтады. Компьютердің ақпаратпен жұмыс істейтіні белгілі. Қазіргі кезде компьютерлер дыбыстық, бейне, анимация, мәтін, схема, кесте т.б. ақпараттармен жұмыс істей алады.Осы ақпараттарды өңдеу, тарату, қабылдау үшін компьютердің техникалық және программалық жасауы болуы тиіс.

Информация о работе

Скачать файл с работой

Помогла работа? Поделись ссылкой

=3
error (‘Bad numbr of parameters’)
end
Matlabжүйесіндеnargoutайнымалысыдақараытырылған.Мысалы,[s1, s2, s3]=MatrProg1(X1, X2, x)үшқайтарумәніналады. MatrProg1 функция шақыруын жүзеге асыру үшін және пайдаланушыға сандардың сәйкес келмеуін ескертіп функция денесінде nargout айнымалысын келесі түрде көрсетуге болады:if nargout

=2error(‘Must be 2 return values’)endФункцияны тек кіру параметрінің санымен және қайтару мәнімен шақыруға болады. Біз алдында кіру параметрінің әр түрлі санымен шақырылған Matlab жүйесіндегі салынған функциялармен кездескенбіз. Онда мысалға plotфункциясы функция графигінің салыну атымен жүзеге асқан болатын. М-функцияны өңдеуде әр түрлі кіру аргументінің санында көп нұсқаулы жұмыс мүмкіндігі бар; оларды санын тексеру кезінде көрсету және жұмысты тоқтатудың орнына функцияға әр түрлі орындалуды жүзеге асыру керек.
58) MatLab-та интегралды есептеу.
Көптеген математикалық құбылыстарды моделдеу анықталған интегралдарды есептеуді талап етеді. Сандық әдістер теориясынан интегралдарды жуықтап есептеу үшін Трапеция және Симпсон әдістері қолданылатыны белгілі.
MatLab-та трапеция әдісі үшін trapz функциясы қолданылады:
>> trapz(x,y);
Бұл функцияны қолдану үшін аргументтің (х-тің) мәндерін және оларға
сәйкес функцияның (у-тің) көрінісін беру керек.
Мысалы: интегралды есептелік:
>> x=0: 0.1: 5;
>> y=sin(x).*exp(-x);
>>Integ=trapz(x,y)
Integ=
0.5014
Мұнда алынған нәтеже х-тің өзгеру қадамына (мысалда 0,1-ге тең) байланысты болады, нәтиже дәлірек шығу үшін қадам кіші болу керек.
Ал интегралды есептеудің екінші – Симпсон әдісінде оны көрсетудің қажеті жоқ. Оны MatLab өзі есептейді. Мұнда интегралды есептеу үшін quad(‘f’,a,b) функциясы қолданылады. Бірақ мұнда f(x) функцияны, егер ол элементарлық функция болмаса, алдын-ала MatLab-та сақтап қою керек, мысалы, fun1.m файлында интегралды есептеу үшін sinx∙e-x функцияны төмендегіше сақтаймыз:
function y=fun1(x)
y=sin(x).*exp(-x);
СосынMatLab-та
>> J=quad(‘fun3’,0.5)
J=
0.5023 нәтиженіаламыз.
59) MatLab-та жаңа функциялар құру.
Repmat функциясының мәтіні үйренуге пайдалы. Себебі мұнда эффективті алгоритм шешімі М рет вертикаль бойынша және N рет горизанталь бойынша берілген А матрицасы көрсетілген. Мысалы, міне repmat функциясының жұмыс істеліну.
Әрбір М-функциядан Matlab жүйесінің жұмыс істеу облысымен қиылыспайтын жадының қосымша облысы болады. Matlab жүйесімен жұмыс атқарғанда жүйенің жұмыс істеу облысында немесе функцияның жұмыс жасау облысында орналасқан тек айнымалыға ғана жол алуға болады. Егер айнымалы глобальді деп хабарланса, онда оны бірнеше жұмыс жасау облысына тәуелді деп қарастыруға болады. Функцияның шақыруымен nargin және nargout функциялары аргументтерінің кіретін және шығатын сандарын анықтауға мүмкіндік береді. Бұл ақпаратты кейін есептеу жүрісін өзгерту шартты операторында пайдалануға болады.


Статьи по теме