Єрмоленко Довідник З Культури Мови скачать

Єрмоленко Довідник З Культури Мови скачать.rar
Закачек 2199
Средняя скорость 1943 Kb/s

Єрмоленко Довідник З Культури Мови скачать

21 лютого представники всіх націй і народностей можуть відзначати

Міжнародний день рідної мови. Це свято було проголошене на Генеральній

конференції ЮНЕСКО, яка відбулася 17 листопада 1999 року.

Українська мова фахового спрямування [Текст] :

підручник : [затв. МОН України як підручник для студ.

ВНЗ] / Л. Г. Погиба, Т. О. Грибіниченко, Л. М. Голіченко. К. : Кондор, 2013. — 348, [1] c. : табл. — Бібліогр. в тексті.

Сьогодні наше свято – це свято української мови та писемності. З часу винайдення писемності фактично почався період документальної історії людства, тому стало можливим не тільки передавати мовну інформацію на відстані, але й закріпити її в часі.

Довідник з культури мови [Текст] : рек. МОН України / С. Я. Єрмоленко, С. П. Бибик, Г. М. Сологуб [та ін.] ;

за ред. С. Я. Єрмоленко. – К. : Вища школа, 2005. – 397, [3] c. – Авт. зазначено на звороті тит. арк.

Мова — це не просто спосiб спiлкування, а щось бiльш значуще. Мова — це всi глибиннi пласти духовного життя народу, його iсторична пам’ять, найцiннiше надбання вiкiв, мова — це ще й музика, мелодика, фарби, буття, сучасна, художня, iнтелектуальна i мисленнєва дiяльнiсть народу.

Олесь Гончар «О, мово ти як дивная сопілка, То звеселяєш, то хвилюєш нас.

Тобі вклонялись Леся Українка Й благословенний батько наш Тарас Від інших мов вона не гірша, Для українців – наймиліша, Пісенна, ніжна і дзвінка Мова Шевченка і Франка.»

Велична, щедра і прекрасна мова!

Прозора й чиста, як гірська вода.

Це України мова барвінкова Така багата й вічно молода.

Основи культури і техніки мовлення [Текст] :

рек. МОН України як навч. посібник для студ.

ВНЗ / К. Я. Климова. – 2-е вид., випр. і допов. – К. : Ліра — К, 2007. – 238, [1] c. : табл. – Бібліогр.

Як парость виноградної лози, Плекайте мову.

Пильно й ненастанно Політь бур’ян.

Чистіша від сльози Вона хай буде.

Вірно і слухняно Нехай вона щоразу служить вам, Хоч і живе своїм живим життям.

Максим Рильський Усе наше життя пов’язане з мовою. Ми шукаємо найточнішого вираження думок або почуттів у словах. Тому потрібно постійно дбати про наше слово, оберігати його коріння, леліяти його цвіт. Тоді наша мова буде багатою і співучою, сповненою музики й чарівності, життєвої правди й поетичності.

Філософія мови [Текст] : підручник для студентів ВНЗ / Ф.С. Бацевич ; МОН України. – К. : Академія, 2008. – 239, [1] c. – (Альма — матер). – Бібліогр. с. 230-239.

Мова народу. Вона як дві краплини води схожа на характер людей, які нею розмовляють. А наша рідна українська мова лірична і неповторна, поетична і спокійна, лагідна і мелодійна, як і сам співочий народ — добрий, лагідний, миролюбний і працьовитий.

Мова — втілення думки. Що багатша думка, то багатша мова. Любімо її, вивчаймо її, розвиваймо її! Борімося за красу мови, за правильність мови, за приступність мови, за багатство мови.

Максим Рильський Максименко, В. Ф.

Сучасна ділова українська мова [Текст] : підруч. для ВНЗ / В. Ф. Максименко ; [рец. В. Н. Каразіна, В. С. Калашник]. – Х. : Торсінг плюс, 2007. – 444, [4] с. – Бібліогр.: с.438- 440.

Рідна мова – це мова, що першою засвоюється дитиною і залишається зрозумілою на все життя. Рідною прийнято вважати мову нації, мову предків, яка пов’язує людину з її народом, з попередніми поколіннями, їхніми духовними надбаннями.

Сучасна українська мова [Текст] : навч. посібник / Семенюк, О. А.

О. І. Бондар, Ю. О. Карпенко, М. Л. Микитин-Дружинець. — Основи теорії мовної комунікації [Текст] : навчальний посібник К. : Академія, 2006. — 368 с. — (Альма Матер). — Зміст: / О. А. Семенюк, В. Ю. Паращук. – К. : Академвидав, 2010. – 237, Фонетика ; Фонологія ; Орфоепія. Графіка ; Орфографія ; [2] с. – (Альма-матер). – Бібліогр.: с. 233-237.

Мово моя, ти для мене криниця, Я навіки з тобою, допоки я є.

П’ю з твого джерела і не можу напиться, Ти для мене любов і натхнення моє.

Ти і казка, і пісня чудова лірична.

Ти і дума, і правда, і мрія людська.

Неповторна і щира, ласкава й музична, Українському серденьку завжди близька.

Ніби мати, така дорога і єдина.

Ніби Всесвіт — велика й велична для нас.

Ми з тобою — народ і велика родина!

І тебе берегти саме час, саме час!

Слова росли із грунту, мов жита. Добірним зерном колосилась мова. Вона як хліб. Вона мені свята.

Ліна Костенко Гриценко, Т. Б.

Українська мова за професійним спрямуванням [Текст] :

навч. посіб. : рек. МОН України для студ. ВНЗ / Т. Б. Гриценко.

– К. : Центр учбової літератури, 2010. – 623, [1] с.

Мова народу — це не тільки засіб спілкування між людьми однієї нації, це набагато більше. Це і рідний край, безмежні простори полів і лісів, глибоководні ріки, чарівні озера і теплі моря, родинні зв’язки, спільні уподобання і думи народу, мрії людей і сподівання, культура і своя задушевна пісня, якої ні в кого більше такої немає. Це спільна радість і спільне горе, схожі долі, це все те, що виливається у рідне слово, однаково доступне для всіх. Рідна мова. У ній душа народу, його сила і слабкість, його неповторність і єдність. Мова народу. Вона як дві краплини води схожа на характер людей, які нею розмовляють. А наша рідна українська мова лірична і неповторна, поетична і спокійна, лагідна і мелодійна, як і сам співочий народ — добрий, лагідний, миролюбний і працьовитий.

Українська мова у професійному спілкуванні [Текст] : модульний курс : рек. МОН України як навч посіб. для студ. ВНЗ / В. І. Мозговий ; МОН України.

— 4-те вид., стереотипне. — К. : Центр учбової літератури, 2010. — 591, [1] с. — Бібліогр.: с. 590-591.

Рідну мову слід оберігати як своє майбутнє, пам’ятаючи про першозначення її, як безсмертя українського духу, її рятівну, очищаючу, цілющу, відроджуючи властивість. Античні мудреці казали: «Говори — і я тебе побачу». Якими побачить українців світ — залежить від самих українців. Ми хочемо бути багатомовними та багатознаючими, хочемо належати людству. Хочемо бути в його розумі не мертвою, а сяючою клітиною, а для цього маємо засвітитися любов’ю до рідної мови.

Любімо свою рідну мову, оскільки з нею наше майбутнє і майбутнє України!

Фахова українська мова [Текст] : [навч. посіб.] : рек.

МОН України / Л. А. Васенко, В. В. Дубічинський, О. М. Кримець ; МОН України, Нац. техніч. ун-т, Харківський політехнічний ін-т. — К. : Центр учбової літ-ри, 2008. — 270, [2] с. — Бібліогр. с.264 -271.

Мова – це не тільки простий символ розуміння, бо вона витворюється в певній культурі, в певній традиції. В такому разі мова – це найясніший вираз нашої психіки, це найперша сторожа нашого психічного я. І поки живе мова – житиме й народ, як національність. От чому мова завжди має таку велику вагу в національному рухові, от чому ставлять її на перше почесне місце серед головних наших питань.

Основи перекладознавства [Текст] : навчальний посібник :

[для студ. спец. «Українсько- російський переклад»] / [за ред.

А. Є. Нямцу : укл.: А.Є. Нямцу, О. І. Дащенко, М. І. Гураль, Т. В. Сорвілова та ін.]; МОН України. Чернівецький нац.

ун-т ім. Ю. Федьковича. — Чернівці : Рута, 2008. — 310, [2] с.

9 листопада у день вшанування пам’яті Преподобного Нестора-літописця наша держава відзначає День української державності та мови, свято, яке гуртує усіх нас – на шляху відродження духовності, зміцнення державності, формування громадянського світогляду. Кожен народ відбувся тоді, коли усвідомив себе у рідному слові.

А Вкраїни мова — Мов те сонце дзвінкотюче, Мов те золото блискуче, Вся і давність, і обнова —

«УДК 811.161.124338:378.147-054.62 НАВЧАННЯ ІНОЗЕМЦІВ НАУКОВОГО СТИЛЮ МОВЛЕННЯ НА ПІДГОТОВЧИХ ФАКУЛЬТЕТАХ: ІСТОРИЧНИЙ ЕКСКУРС ТА СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ Варава С.В. (Харків) У статті розглядається питання щодо викладання наукового стилю мовлення іноземцям підготовчих факультетів ВНЗ. Коротко аналізуються основні досягнення, накопичені в цій галузі за роки розвитку методики викладання російської мови як іноземної, а також розглянуто деякі проблеми, що виникають на сучасному етапі навчання іноземців. »

«Роман Сербии голод 1921-1923 І УКРАЇНСЬКА ПРЕСА В КАНАДІ Українсько-Канадський Дослідно-Документаційний Центр Інститут української археографії Академії наук України Ukrainian Canadian Research and Documentation Centre Institute of Ukrainian Archeography, Academy of Sciences of Ukraine Centre de recherche et de documentation Ukrainieno-Canadien Institut de l’archographie ukrainienne de l’Acadmie des sciences de l’Ukraine Сербии, Роман Голод 1921-1923 і українська преса в Канаді Serbyn, Roman The. »

«НАЦIОНАЛЬНИЙ IНСТИТУТ СТРАТЕГIЧНИХ ДОСЛIДЖЕНЬ РЕГIОНАЛЬНИЙ ФIЛIАЛ у м. ОДЕСI ТУРЕЧЧИНА У СУЧАСНОМУ СВIТI: ПОШУК НОВОЇ IДЕНТИЧНОСТI Збірник статей та аналітичних матеріалів Одеса Фенікс УДК 339.5 ББК 63. В 6 Рекомендовано до друку рішенням засідання співробітників Регіонального філіалу Національного інституту стратегічних досліджень у м. Одесі. Протокол № 12 від 1.12.2010 р. Волович О. О. Туреччина у сучасному світі: пошук нової ідентичності : збірник статей та аналітичних матеріалів / О. О. »

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Кафедра МПА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної та індивідувальної роботи студентів з дисципліни: «Вступ в інформаційно-вимірювальні технології» Вінниця ВНТУ 2011 Мета самостійної та індивідувальної роботи студентів – ознайомлення із основними поняттями в теорії вимірювань, структурою та організацією сучасних технологічних процесів. »

«Головне управління освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського Ляпота Л.О., Штанько О.М. ФОРМУВАННЯ ГРАФІЧНИХ НАВИЧОК ПИСЬМА У ЗОШИТІ В ОДНУ ЛІНІЮ Методичний посібник Полтава Ляпота Л.О., Штанько О.М. Формування графічних навичок письма у зошиті в одну лінію. Методичний посібник – Полтава, ПОІППО. – 2009. с. с Рецензенти: Демиденко Т.П., кандидат історичних наук, доцент кафедри історії. »

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА ДУЛІН ПЕТРО ГЕОРГІЙОВИЧ УДК 316.42 КОНСОЛІДУЮЧА ФУНКЦІЯ ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ У РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук Київ – 2011 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано на кафедрі соціальної філософії та філософії освіти Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Науковий консультант –. »

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки Кафедра загальної та соціальної психології ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ РОБОЧА ПРОГРАМА нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра напряму 6.010106 – «Соціальна педагогіка» Луцьк – 20 УДК 159.9(073) ББК 88.3р30 Рекомендовано до друку науково-методичною радою Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (протокол № 2 від 16 жовтня) Рецензенти: Іванашко О. Є. – кандидат. »

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія педаг. 2010. Вип. 26. С.246–254 Ser. Pedag. 2010. Is. 26. P.246–2 УДК 37:39.001.55(477:292.452)”18/19” ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕТНОПЕДАГОГІЧНОГО ПОЛЬОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ (НА ПРИКЛАДІ ЕКСПЕДИЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ КАРПАТ) Оксана Бойко Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Дорошенка, 41, 79000, Львів, Україна Проаналізовано та уточнено сучасні наукові трактування понять “етнопедагогіка” та “народна педагогіка”; досліджено співвідношення. »

«УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ ТА РЕЛІГІЙ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ КИЇВСЬКА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ДІТЕЙ Київській обласній бібліотеці для дітей 105 років 1909-2014 Серія В країні цікавих уроків Живі мовні скарби Методико-практичні матеріали для роботи з читачами-учнями 3-4 класів Київ 2014 УДК 021.4:821.161.2 (072) ББК 78.39+83.3(4 УКР)я73 Ж Живі мовні скарби: методико-практ. матеріали для роботи з читачамиучнями 3-4 кл. / Упр. культури, національностей та релігій Київ. »

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ з дисципліни “ЕСТЕТИКА” (для бакалаврів) Київ ДП «Видавничий дім «Персонал» ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА Естетика — один із розділів філософії. На думку німецького філософа XX ст. Мартіна Хайдеггера, сутність філософії становить: запитування світу людиною й людини світом. Йдеться про так звані “вічні питання” філософії: що таке щасПідготовлено професором кафедри філософії О. В. Пустовітом. »

ЛНР г. Алчевск, ул. Ленинградская 45-а

Издание доступно для работы в читальном зале Научной Библиотеки.

Воспользуйтесь услугой «Электронная доставка документов» для заказа копий страниц издания. Услуга предоставляется бесплатно зарегистрированным пользователям.

Воспользуйтесь разделом «Электронный каталог» для поиска других изданий, находящихся в фонде библиотеки. Пройдя регистрацию вы получите возможность скачать полнотекстовую версию изданий научно-преподавательского состава ДонГТУ.


Статьи по теме