Досвід Роботи Практичного Психолога Днз Презентація

Досвід Роботи Практичного Психолога Днз Презентація.rar
Закачек 3129
Средняя скорость 3314 Kb/s

Досвід Роботи Практичного Психолога Днз Презентація

Презентация была опубликована 2 года назад пользователемСтанислав Сипягин

Похожие презентации

Презентация на тему: » Психологічна служба ДНЗ Призначення практичного психолога – виявити проблеми та визначити комплекс допоміжних заходів, адекватних віковим та індивідуальним.» — Транскрипт:

1 Психологічна служба ДНЗ Призначення практичного психолога – виявити проблеми та визначити комплекс допоміжних заходів, адекватних віковим та індивідуальним особливостям конкретної дитини.

2 Психологічна служба в дошкільному закладі покликала забезпечити повноцінне психологічне управління виховним процесом, мета якого максимальне сприяння психічному, особистісному й індивідуальному розвиткові дітей, що гарантує їм на момент випуску із дошкільною закладу відповідну соціальну зрілість.

3 Зміст діяльності практичного психолога визначається завданнями та напрямами психологічної служби дошкільного закладу: визначення та формування психологічної готовності до шкільного навчання; визначення та формування психологічної готовності до шкільного навчання; складання програм індивідуальної роботи з дітьми з метою по­ легшення їхньої адаптації до шкільного навчання; складання програм індивідуальної роботи з дітьми з метою по­ легшення їхньої адаптації до шкільного навчання; розробка та здійснення (разом із вихователями та батьками) розвивальних програм з урахуванням індивідуальних особливостей дітей, їхнього рівня розвитку на кожному віковому етапі; розробка та здійснення (разом із вихователями та батьками) розвивальних програм з урахуванням індивідуальних особливостей дітей, їхнього рівня розвитку на кожному віковому етапі; контроль за переломними моментами в розвитку, діагностико — корекційна робота з дітьми, які потребують підвищеної уваги, виявлення та усунення психологічних причин відхилень у розвитку; контроль за переломними моментами в розвитку, діагностико — корекційна робота з дітьми, які потребують підвищеної уваги, виявлення та усунення психологічних причин відхилень у розвитку; консультаційна робота з адміністрацією дитячих закладів, вихователями й батьками щодо психологічних проблем виховання дітей. консультаційна робота з адміністрацією дитячих закладів, вихователями й батьками щодо психологічних проблем виховання дітей.

4 Основні розпорядчі документи Закон України Про освіту, Про дошкільну освіту Положення про психологічну службу Етичний кодекс психолога Програма розвитку психологічної Служби Васильківського району до 2012 р

5 Основні функції практичного психолога Допомога педагогічному колективу у створенні умов, сприятливих для охорони психічного здоров`я дітей. Допомога педагогічному колективу у створенні умов, сприятливих для охорони психічного здоров`я дітей. Забезпечення їхнього емоційного благополуччя. Забезпечення їхнього емоційного благополуччя. Забезпечення самостійного й ефективного розвитку здібностей кожної людини. Забезпечення самостійного й ефективного розвитку здібностей кожної людини.

6 Основні види діяльності практичного психолога Психодіагностика — психологічне обстеження проводиться індивідуально (за винятком ситуацій, пов`язаних з груповим тестуванням ). Психологічна просвіта – робота проводиться з метою підвищення рівня їхньої психологічної компетентності. Консультування Корекційно – розвивальна робота Організаційно – методична робота

7 Програма діяльності практичного психолога ДНЗ Профілактика дезадаптації Профілактика дезадаптації Контроль за адаптацією новоприбулих дітей Контроль за адаптацією новоприбулих дітей Психологічний супровід дітей раннього віку Психологічний супровід дітей раннього віку Профілактика загострення кризи 3 – х років Профілактика загострення кризи 3 – х років Психологічний супровід дітей групи ризику всіх вікових категорій Психологічний супровід дітей групи ризику всіх вікових категорій Психологічна підготовка дітей до школи Психологічна підготовка дітей до школи Оптимізація навчально – виховного процесу. Оптимізація навчально – виховного процесу.

8 Психологічна служба не дублює навчально – виховний процес, а діє з метою виявлення і створення оптимальних умов для розвитку особистості дитини.

Практичний психолог Центру розвитку дитини «Калинка»

наявність відповідних спеціалістів (керівники гуртків, хореограф); наявність відповідних спеціалістів (керівники гуртків, хореограф);

психолого – педагогічний супровід формування компетентної творчої інтелектуально — розвиненої особистості. психолого – педагогічний супровід формування компетентної творчої інтелектуально — розвиненої особистості.

Пробудження у дітей творчих задатків, інтересів, здібностей не тільки відчувати гармонію, красу, але й відтворювати їх в будь-якій своїй діяльності, життєвих ситуаціях. Пробудження у дітей творчих задатків, інтересів, здібностей не тільки відчувати гармонію, красу, але й відтворювати їх в будь-якій своїй діяльності, життєвих ситуаціях.

Предметно-розвивальне та ігрове середовище забезпечує різнобічний розвиток дитини, дає можливість самовиразитись, проявляти власні думки, почуття, настрої, фантазії через слово, рух, виріб, формує у дітей стійкий інтерес до певного виду діяльності Предметно-розвивальне та ігрове середовище забезпечує різнобічний розвиток дитини, дає можливість самовиразитись, проявляти власні думки, почуття, настрої, фантазії через слово, рух, виріб, формує у дітей стійкий інтерес до певного виду діяльності

Гурток «Розумнички» Гурток «Розумнички»

Результативність роботи розроблена авторська програма «Розумнички», яка схвалена експертною групою обласного центру практичної психології; вихованці гуртка «Розумнички» неодноразово ставали переможцями міської інтелектуальної гри «Розумнички»; достатній рівень сформованості дошкільної зрілості при підготовці дітей до школи.

Просвітницька робота Відповідно до річного плану роботи закладу, потреб педагогів та батьків проводиться просвітницька робота, потреба у якій зростає кожного року

Студія практичних психологів

Перспективу роботи вбачаю: в удосконаленні корекційно-розвивальної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами; у забезпеченні індивідуального супроводу дітей, які потребують психологічної підтримки; у створенні позитивного мікроклімату для розвитку у малюка здібностей, закладених від природи.

Дякую за увагу! Дякую за увагу!

Чтобы скачать материал, введите свой email, укажите, кто Вы, и нажмите кнопку

Нажимая кнопку, Вы соглашаетесь получать от нас email-рассылку

Если скачивание материала не началось, нажмите еще раз «Скачать материал».

Опис досвіду роботи практичного психолога

Презентація по слайдам:

Управління освіти і науки Тернопільської міської ради Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 3 з поглибленим вивченням іноземних мов Портфоліо практичного психолога Проць Надії Ярославівни Тернопіль — 2015

Візитна картка Проць Надія Ярославівна Дата народження 22.01.1971 Освіта Вища Що закінчила Кишинівський педагогічний інститут ім.Крянге Спеціальність Психолог-практик Посада Практичний психолог Педагогічний стаж роботи 23 роки Категорія Вища Курси підвищення кваліфікації Пройшла у 2014 р. Електронна адреса nadiyaprots@ukr.net Інтернет-сторінка http://school3.com.ua/psiholog/

Професійне кредо: Візитна картка «Дитина — не чаша, яку треба заповнити, а факел, який треба запалити“ К.Д.Ушинський

Основною метою моєї роботи є Підвищення ефективності навчально-виховного процесу через формування психологічної культури учнів, педагогів, батьків та збереження цінності психічного та фізичного здоров’я учнів. Створення оптимальних соціально-психологічних умов для розвитку інноваційної особистості.

Основні завдання, які я ставлю у своїй діяльності: організація роботи щодо формування цінності здоров’я та здорового способу життя серед учнів, батьків, вчителів; захист дітей, надання їм допомоги у вирішенні особистих проблем; допомога учням в період адаптації під час переходу з однієї вікової групи до іншої; надання консультативної допомоги вчителям, батькам, учням.

Конституція України Закон України про загальну середню освіту Концепція загальної середньої освіти Закон України “Про охорону дитинства” Міжнародна концепція “Про права дитини” Наказ Міністерства освіти України «Про затвердження Положення про психологічну службу системи освіти України» № 616 від 02.07.2009 р. та “Про внесення змін до Положення про психологічну службу системи освіти України” Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів» № 691 від 19.10.2001р., Наказ Міністерства освіти і науки «Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами» № 864 від 28.12.2006 р., Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Положення про експертизу психологічного і соціологічного інструментарію, що застосовується в навчальних закладах» № 330 від 20.01.2001 р., Лист Міністерства освіти і науки України від 27.08.2000 № 1/9-352 «Про планування діяльності, ведення документації і звітності усіх ланок психологічної служби системи освіти України» та інші нормативні документи Нормативно-правове забезпечення діяльності

Науково-методична проблема «Використання інформаційно-комунікаційних технологій як активна складова психолого-педагогічного супроводу школярів з метою надання їм психологічної допомоги в розвитку особистості та збереженні психічного здоров’я»

Експериментальна робота “Психолого-педагогічне проектування соціального розвитку учнів загальноосвітніх навчальних закладів” (автор В.О.Киричук) тест шкільної зрілості А. Керна-Йєрасека; графічний диктант(Д.Ельконін); методика запам’ятовування 10 слів (Коробко С.Л.); проективна методика Дукаревич М.З. “Неіснуюча тварина”; оцінка рівня шкільної тривожності Філліпса; діагностика визначення професійних нахилів Кондаша та інші; Психолого-педагогічні технології і програми, що використовую в роботі


Статьи по теме